Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới


Đề bài

Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (Mức tăng GDP bình quân của thế giới trong thập niên 90 là 3% năm).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

- Giai đoạn 1990 – 1996: mức tăng trưởng kinh tế của các nước không ổn định và có sự chênh lệch.

+ Các nước có mức tăng trưởng tăng: Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Việt Nam; trong đó Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất (tăng 4,2%).

+ Các nước có mức tăng trưởng giảm: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Xin-ga-po, đặc biệt là Thái Lan (giảm 5,3%).

- Giai đoạn 1998 – 2000: Các nước đều có mức tăng trưởng đi lên và nhanh chóng khôi phục nền kinh tế.

+ Các nước đạt mức tăng trưởng dưới 6%/năm (In-đô-nê- xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan).

+ Các nước đạt trên 6%/năm (Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Xin-ga-po).

- So với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (thập niên 90 là 3% năm) thì mức tăng trưởng bình quân của một số nước Đông Nam Á cao hơn.


Bình chọn:
4 trên 111 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.