Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ bằng cách đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng.


Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ bằng cách đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng.

Đề bài

Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ bằng cách đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng.

… - Vỏ cơ thể bằng kitin vừa là bộ xương ngoài vừa là lớp áo ngụy trang của chúng.

… - Thần kinh phát triển cao, hình thành não là cơ sở của các tập tính và các hoạt dộng bản năng.

… - Sâu bọ có đủ 5 giác quan: Xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác.

… - Có thể sâu bọ có 3 phần: Đầu, ngực, bụng.

… - Phần đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

… - Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí

… - Sâu bọ có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau.

… - Sâu bọ có tuần hoàn hở, tim hình ống, nhiều ngăn nằm ở mặt lưng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

Lời giải chi tiết

... - Thần kinh phát triển cao, hình thành não là cơ sở của các tập tính và các hoạt động bản năng.

...- Sâu bọ có đủ 5 giác quan: Xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác.

✓ - Có thể sâu bọ có 3 phần: Đầu, ngực, bụng.

- Phần đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

✓ - Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí

... - Sâu bọ có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau.

... - Sâu bọ có tuần hoàn hở, tim hình ống, nhiều ngăn nằm ở mặt lưng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 58 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí