Thảo luận đánh dấu (✓) và nội dung phù hợp để hoàn thiện bảng 2.


Đề bài

Thảo luận đánh dấu (✓) và nội dung phù hợp để hoàn thiện bảng

Bảng 2 : Đặc điểm chung của ngành Giun đốt 

- Thảo luận nhóm rút ra các đặc điểm chung của ngành giun đốt

- Hãy tìm các đại diện giun đốt điền vào chỗ trống cho phù hợp với ý nghĩa thực tiễn của chúng:

+ Làm thức ăn cho người: …………….

+ Làm thức ăn cho động vật khác: …………….

+ Làm cho đất trồng tơi xốp, thoáng: ………….

+ Làm màu mỡ đất trồng: ……….

+ Làm thức ăn cho cá:…………………….

+ Có hại cho động vật và người: ……………….

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Lời giải chi tiết

- Đặc điểm chung của ngành giun đốt:

 + Cơ thể phân đốt

 + Có thể xoang (khoang cơ thể chính thức)

 + Có hệ tuần hoàn, máu thường đỏ

 + Di chuyển nhờ chi bên, tơ hoặc thành cơ thể

 + Hô hấp qua da hay bằng mang

- Vai trò của ngành giun đốt

+ Làm thức ăn cho người: Rươi, sá sùng, hải sâm, ...

+ Làm thức ăn cho động vật khác: Giun đất, giun đỏ, …

+ Làm cho đất trồng tơi xốp, thoáng: Giun đất

+ Làm màu mỡ đất trồng: Giun đất, …

+ Làm thức ăn cho cá: Rươi, sá sùng, ...

+ Có hại cho động vật và người: Đỉa, vắt, …

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 64 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay