Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ Latinh theo thứ tự niên đại thành lập.


Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Lịch sử 8

Đề bài

Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ Latinh theo thứ tự niên đại thành lập.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 19, sgk Lịch sử 8 trang 23 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ Latinh theo thứ tự niên đại thành lập.

Niên đại

Quốc gia

Năm 1804

Ha-i-ti

Năm 1809

Ê-cu-a-đo

Năm 1810

Ác-hen-ti-na

Năm 1811

Vê-nê-xu-ê-la, Pa-ra-goay

Năm 1818

Chi-lê

Năm 1819

Cô-lôm-bi-a

Năm 1821

Pê-ru, Cô-xta-ri-ca, Enxan-va-đo, Goa-tê-ma-la, Hôn-đu-rát, Mê-hi-cô

Năm 1822

Bra-xin

Năm 1825

Bô-li-vi-a

Năm 1828

U-ru-goay

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 51 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí