Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ Latinh theo thứ tự niên đại thành lập.

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Lịch sử 8

Đề bài

Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ Latinh theo thứ tự niên đại thành lập.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 19, sgk Lịch sử 8 trang 23 để trả lời.

Lời giải chi tiết

*Bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ Latinh theo thứ tự niên đại thành lập.

Niên đại

Quốc gia

Năm 1804

Ha-i-ti

Năm 1809

Ê-cu-a-đo

Năm 1810

Ác-hen-ti-na

Năm 1811

Vê-nê-xu-ê-la, Pa-ra-goay

Năm 1818

Chi-lê

Năm 1819

Cô-lôm-bi-a

Năm 1821

Pê-ru, Cô-xta-ri-ca, Enxan-va-đo, Goa-tê-ma-la, Hôn-đu-rát, Mê-hi-cô

Năm 1822

Bra-xin

Năm 1825

Bô-li-vi-a

Năm 1828

U-ru-goay

 Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu