Quan sát hình 21, thảo luận rồi đánh dấu () và điền cụm từ gợi ý vào bảng 1 cho phù hợp. Thảo luận rút ra đặc điểm chung của ngành thân mềm.


Đề bài

Quan sát hình 21, thảo luận rồi đánh dấu () và điền cụm từ gợi ý vào bảng 1 cho phù hợp.

Thảo luận rút ra đặc điểm chung của ngành thân mềm.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Lời giải chi tiết

Đặc điểm chung của ngành thân mềm: thân mềm, cơ thể không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo phát triển, hệ tiêu hóa phân hóa và cơ quan di chuyển thường đơn giản.

Riêng mực, bạch tuộc thích nghi với lối săn mồi và di chuyển nên có vỏ tiêu giảm và cơ quan di chuyển.

Loigiaihay.comBình chọn:
4.2 trên 74 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay