Quan sát hình 51.4 và các thông tin trên, hãy nêu những đặc điểm đặc trưng nhất để: Phân biệt khỉ và vượn; phân biệt khỉ hình người với khỉ, vượn


Đề bài

Quan sát hình 51.4 và các thông tin trên, hãy nêu những đặc điểm đặc trưng nhất để

- Phân biệt khỉ và vượn

- Phân biệt khỉ hình người với khỉ, vượn

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết đa dạng của lớp Thú, các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng

Lời giải chi tiết

- Khỉ có chai mông lớn, túi má lớn, có đuôi dài

- Vượn khác khỉ ở chỗ vượn có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi

- Khỉ hình người khác khỉ và vượn: Khỉ hình người không có chai mông, túi má và đuôi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 63 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay