Nền văn hóa Xô viết hình thành và phát triển


Tóm tắt mục II. Nền văn hóa Xô viết hình thành và phát triển

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục II

II. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới, đó là nền văn hóa Xô viết, dựa trên những tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại.

- Nền văn hóa Xô viết đã đạt được những thành tựu to lớn và rực rỡ:

+ Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo chữ viết cho những dân tộc trước đây chưa có chữ viết.

+ Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân với chế độ phổ cập bắt buộc 7 năm, trở thành một đất nước mà đa số người dân có trình độ văn hóa cao cùng một đội ngũ trí thức có năng lực sáng tạo.

+ Nền khoa học - kĩ thuật Xô viết đã chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học - kĩ thuật thế giới. Nền văn hóa - nghệ thuật Xô viết đã có những cống hiến xuất sắc vào kho tàng văn hóa - nghệ thuật nhân loại.

Một lớp học xóa mù chữ ở Liên Xô năm 1926

ND chính

Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển: hoàn cảnh lịch sử, những thành tựu tiêu biểu,...

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Nền văn hóa Xô viết hình thành và phát triểnBình chọn:
4.1 trên 41 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.