Lý thuyết đa dạng và vai trò của lớp giáp xác


Lớp Giáp xác cỏ khoảng 20 nghìn loài, sống ở hầu hết các ao. hồ, sông, biển, một sô ớ trên cạn và một số nhỏ sống kí sinh.

Lớp Giáp xác cỏ khoảng 20 nghìn loài, sống ở hầu hết các ao, hồ, sông, biển, một số ở trên cạn và một số nhỏ sống kí sinh.

I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC

Em hãy dựa vào hình vẽ (24.1 -* 7) đối chiếu với mẫu sống và mẫu ngâm để nắm được một số đặc điểm về cấu tạo và lối sống của các đại diện giáp xác thường gặp dưới đây :

II. VAI TRÒ THỰC TIỄN

Hầu hết giáp xác là có lợi như : tôm sông, tôm hùm, tôm hẹ, tôm sú, tôm càng xanh, tép, ruốc, cua biển, ghẹ, còng, cáy... Một số giáp xác có giá trị xuất khẩu cao. Tuy thế một số nhỏ giáp xác có hại như : truyền bệnh giun sán, kí sinh ở da và mang cá gây chết cá hàng loạt hay sống bám vào vỏ tàu thuyền làm tăng ma sát, giảm tốc độ di chuyển của tàu thuyền và có hại cho các công trình dưới nước.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 56 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí