Quan sát hình 37.1 đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.


Quan sát hình 37.1 đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Đề bài

Quan sát hình 37.1 đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Bảng : Một số đặc điểm sinh học của Lưỡng cư 

Tên đại diện

Đặc điểm nơi sống

Hoạt động

Tập tính tự vệ

1. Cá cóc tam đảo

 

 

 

2. Ễch ương lớn

 

 

 

3. Cóc nhà

 

 

 

4. Ếch cây

 

 

 

5. Ếch giun

 

 

 

Những câu lựa chọn

- Chủ yếu sống trong nước

- Chủ yếu sống trên cạn

- Ưa sống ở nước hơn

- Chủ yếu sống trên cây, bụi cây

- Sống chui luồn trong hang đất

- Ban đêm

- Chủ yếu ban đêm

- Chiều và đêm

- Cả ngày và đêm

- Trốn chạy, ẩn nấp

- Dọa nạt

- Tiết nhựa độc

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Lời giải chi tiết

Tên đại diện

Đặc điểm nơi sống

Hoạt động

Tập tính tự vệ

1. Cá cóc tam đảo

Chủ yếu sống trong nước

Chủ yếu ban ngày

Trốn chạy, ẩn nấp

2. Ễch ương lớn

Ưa sống ở nước hơn

Ban đêm

Dọa nạt

3. Cóc nhà

Chủ yếu sống trên cạn

Chủ yếu chiều tối, ban đêm

Tiết nhựa độc

4. Ếch cây

Chủ yếu sống trên cây, bụi cây

Ban đêm

Trốn chạy, ẩn nấp

5. Ếch giun

Sống chui luồn trong hang đất

Cả ngày và đêm

Trốn chạy, ẩn nấp

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 75 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí