Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại


Đề bài

Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào kiến thức đã học để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

Tháng 8 - 1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha

1640 - 1688

Cách mạng tư sản Anh

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. Thành lập nền quân chủ lập hiến.

1775 - 1783

Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ

13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giành độc lập, thành lập nước Hợp Chúng quốc Hoa Kì.

1789 - 1794

Cách mạng tư sản Pháp

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, lập nền Cộng hòa.

Những năm 60 của thế kỉ XVIII

Cách mạng công nghiệp

Máy móc ra đời.

1840 - 1842

Nhân dân Trung Quốc chống thực dân Anh xâm lược - Chiến tranh thuốc phiện

Trung Quốc trở thành nước phong kiến nửa thuộc địa.

Tháng 2 - 1848

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học.

1848 - 1849

Cách mạng tư sản ở Châu Âu

Củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, làm rung chuyển chế độ phong kiến Đức, I-ta-li-a, Áo - Hung

Tháng 8 - 1864

Sự ra đời của Quốc tế thứ nhất

Tổ chức chính trị truyền bá học thuyết Mác.

Năm 1868

Cuộc Duy Tân Minh Trị

Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nhật phát triển mạnh, Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, mở rộng xâm lược thuộc địa.

Năm 1871

Công xã Pa-ri

Nhà nước mang mô hình vô sản đầu tiên trên thế giới.

Cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX

Phong trào công nhân quốc tế

Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân các nước ra đời cùng với sự ra đời của tổ chức chung – Quốc tế thứ hai.

Năm 1911

Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc

Lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

1914 - 1918

 

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Các nước thắng trận thu được lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ, cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, thức tỉnh nhân dân thuộc địa.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 194 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài