Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại


Giải bài tập câu hỏi lí thuyết trang 73 SGK Lịch sử 8

Đề bài

Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào kiến thức đã học để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

Tháng 8 - 1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha

1640 - 1688

Cách mạng tư sản Anh

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. Thành lập nền quân chủ lập hiến.

1775 - 1783

Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ

13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giành độc lập, thành lập nước Hợp Chúng quốc Hoa Kì.

1789 - 1794

Cách mạng tư sản Pháp

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, lập nền Cộng hòa.

1840 - 1842

Nhân dân Trung Quốc chống thực dân Anh xâm lược - Chiến tranh thuốc phiện

Trung Quốc trở thành nước phong kiến nửa thuộc địa.

1848 - 1849

Cách mạng tư sản ở Châu Âu

Củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, làm rung chuyển chế độ phong kiến Đức, I-ta-li-a, Áo - Hung

Năm 1868

Cuộc Duy Tân Minh Trị

Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nhật phát triển mạnh, Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, mở rộng xâm lược thuộc địa.

Năm 1911

Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc

Lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

1914 - 1918

 

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Các nước thắng trận thu được lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ, cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, thức tỉnh nhân dân thuộc địa.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 215 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí