Kết cục của các đề nghị cải cách duy tân

Bình chọn:
4.4 trên 43 phiếu

Trong bối cảnh bế tắc của xã hội phong kiến Việt Nam cuối thế kỉ XIX, một số sĩ phu, quan lại đã vượt qua những luật lệ hà khắc,

Trong bối cảnh bế tắc của xã hội phong kiến Việt Nam cuối thế kỉ XIX, một số sĩ phu, quan lại đã vượt qua những luật lệ hà khắc, sự nghi kị, ghen ghét, thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng của mình để đưa ra những đề nghị cải cách nhằm canh tân đất nước. Các đề nghị cải cách này đều nhằm đáp ứng phần nào yêu cầu của nước ta lúc đó.
Tuy nhiên, các đề nghị cải cách nói trên vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm tới những vấn đề cơ bản của thời đại : giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp xâm lược và giữa nông dân
với địa chủ phong kiến.
Triều đình phong kiến Nguyễn bảo thủ, bất lực trong việc thích ứng với hoàn cảnh, nên đã không chấp nhận những thay đổi và từ chối mọi sự cải cách, kể cả những cải cách hoàn toàn có khả năng thực hiện. Điều này đã làm cản trở sự phát triển của những tiền đề mới, khiến xã hội vẫn chỉ luẩn quẩn trong vòng bế tắc của chế độ thuộc địa nửa phong kiến.
Dù không thành hiện thực, song những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX đã gây được tiếng vang lớn. ít nhất cũng đã dám tấn công vào những tư tưởng bảo thủ và phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, thức thời.
Tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX đã góp phần vào việc chuẩn bị cho sự ra đời phong trào Duy tân ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Nam Kì,

Xem chi tiết
Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được

Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được

Xem chi tiết
Trình bày những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX.

Những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX

Xem chi tiết
Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX. Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ. Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX. Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ.

- Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Giải bài tập câu hỏi lí thuyết trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao? Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao?

Giải bài tập 1 trang 74 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất? Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 8. Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem chi tiết
Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây? Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.