Giải vở bài tập tiếng việt lớp 3 tập 1, tập 2 Tuần 35 - Ôn tập cuối học kì 2

Tiết 5 - Tuần 35 trang 82


1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bầu trời và mặt đất:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bầu trời và mặt đất.

Phương pháp giải:

Em quan sát mục lục sách Tiếng Việt 3, tập 2, trang 148.

Lời giải chi tiết:

Các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bầu trời và mặt đất là:

-  Cóc kiện trời

-  Mặt trời xanh của tôi

-  Quà của đồng nội

-  Sự tích chú Cuội cung trăng 

-  Mưa

-  Trên con tàu vũ trụ

Câu 2

Viết tên các con vật đã đánh thắng đội quân nhà Trời trong truyện Cóc kiện Trời.

Phương pháp giải:

Em nhớ lại nội dung truyện Cóc kiện Trời và kể tên các con vật đánh thắng đội quân nhà trời.

Lời giải chi tiết:

Các con vật đánh thắng đội quân nhà Trời là: Cóc, Cua, Gấu, Cọp, Ong,  Cáo.

Câu 3

Dựa theo truyện Bốn cẳng và sáu cẳng, trả lời các câu hỏi dưới đây :

a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?

………………………

b) Chú sử dụng con ngựa như thế nào ?

………………………

c) Vi sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa ?

……………………

a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?

b) Chú sử dụng con ngựa như thế nào ?

c) Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa ?

Phương pháp giải:

Gợi ý: Đọc truyện

Bốn cẳng và sáu cẳng

    Một thầy cai sai chú lính lệ đi có việc gấp, bảo chú ta lấy ngựa mà cưỡi. Chú lính lệ dắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi, vừa đi vừa đánh roi cho ngựa chạy rồi chạy theo sau nó.

    Người qua đường lấy làm lạ hỏi:

- Sao anh không cưỡi lên ngựa mà chạy cho mau? 

   Chú lính lệ trả lời:

- Khéo cho anh! Bốn cẳng lại nhanh hơn sáu cẳng được à!

Lời giải chi tiết:

a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?

-  Chú lính được cấp ngựa để đi làm việc gấp cho quan.

b) Chú sử dụng con ngựa như thế nào ?

-  Chú lính dắt ngựa ra đường nhưng không cưõi mà cứ đánh ngựa rồi cắm cổ đuổi theo.

c) Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa ?

-  Vì chú nghĩ ngựa có bốn cẳng, nếu chú chạy theo, ngựa sẽ thêm hai cẳng nữa, sáu cẳng ắt phải chạy nhanh hơn bốn cẳng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 67 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay