Chinh tả - Tuần 25 Trang 33


Giải bài tập Chinh tả - Tuần 25 Trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn bài tập 1 hoặc 2 :

Câu 1

Điền vào chỗ trống : tr hoặc ch

Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều ...iều em đứng nơi này em ...ông

          Thấy …ời xanh biếc mênh mông

Cánh cò ...ớp ...ắng ...ên sông Kinh Thầy.

Lời giải chi tiết:

Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em trông

         Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy.

Câu 2

Điền vào chỗ trống: ưt hoặc ưc

-  Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Th..ˊ..  nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

-  Gió đừng làm đ..´… dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ - cánh diều.

Lời giải chi tiết:

-  Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

-  Gió đừng làm đứt dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ - cánh diều.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 23 phiếu
  • Tập làm văn - Tuần 25 Trang 34

    Quan sát một ảnh lễ hội (ảnh màu, trong Tiếng Việt 3, tập hai, trang 64), viết 4-5 câu nói về quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội.

  • Luyện từ và câu - Tuần 25 Trang 31

    1. Đọc khổ thơ sau : Những chị lúa phất phơ bím tóc Những cậu tre bá vai nhau thì thâm đứng học Đàn cò áo trắng Khiêng nắng Qua sông Cô gió chăn mây trên đồng Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi.

  • Chính tả - Tuần 25 Trang 31

    Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay