Giải vở bài tập tiếng việt lớp 3 tập 1, tập 2 Tuần 16 - Thành thị và nông thôn

Chính tả - Tuần 16 trang 82


1. a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :

Công ...a như núi Thái Sơn

       Nghĩa mẹ như nước ...ong nguồn ...ảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính ....a

Cho ....òn chữ hiếu mới là đạo con.

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên các chữ in đậm rồi ghi lời giải câu đố.

-      Cái gì mà lươi bằng gang

Xới lên mặt đất nhưng hàng thăng băng.

Giúp nhà có gạo đê ăn

Siêng làm thì lươi sáng bằng mặt gương.

 

-    Thuơ bé em có hai sừng

Đến tuôi nưa chừng mặt đẹp như hoa

Ngoài hai mươi tuôi đa già

Gần ba mươi lại mọc ra hai sừng.

Lời giải chi tiết:

a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :

Công cha như núi Thái Sơn

       Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên các chữ in đậm rồi ghi lời giải câu đố.

-      Cái gì mà lưỡi bằng gang

Xới lên mặt đất những hàng thẳng băng.

Giúp nhà có gạo để ăn

Siêng làm thì lưỡi sáng bằng mặt gương.

(Là lưỡi cày

-    Thuở bé em có hai sừng

Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa

Ngoài hai mươi tuổi đã già

Gần ba mươi lại mọc ra hai sừng.

(Là mặt trăng)

Câu 2

Tìm và ghi lại các tiếng có trong bài chính tả Về quê ngoại :

a) Bắt đầu bằng ch :...

    Bắt đầu bằng tr :  ...

b) Có thanh hỏi :...

    Có thanh ngã :...

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc lại bài thơ Về quê ngoại, SGK Tiếng Việt 3, tập 1, trang 133 (10 dòng thơ đầu) và làm theo yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

a) Bắt đầu bằng ch : chẳng.

    Bắt đầu bằng tr : trời, trăng, trong, tre, trôi.

b) Có thanh hỏi : nghỉ, nở, tuổi, ở, chẳng.

    Có thanh ngã : đã, những.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 37 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay