Luyện từ và câu - Tuần 14 trang 71


1. Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau .

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau :

Em vẽ làng xóm

   Tre xanh, lúa xanh

          Sông máng lượn quanh

    Một dòng xanh mát

 Trời mây bát ngát

    Xanh ngắt mùa thu.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy tìm các từ chỉ đặc điểm màu sắc, hình dáng của các sự vật trong đoạn thơ.

Lời giải chi tiết:

Các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ là:

Em vẽ làng xóm

   Tre xanh, lúa xanh

          Sông máng lượn quanh

     Một dòng xanh mát

  Trời mây bát ngát

      Xanh ngắt mùa thu.

Câu 2

a) Gạch dưới tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau :

a. Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

    Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

b. Rồi đến chị rất thương

    Rồi đến em rất thảo

    Ông hiền như hạt gạo

    Bà hiền như suối trong.

c. Cam Xã Đoài mọng nước

   Giọt vàng như mật ong.

b) Các sự vật được so sánh với nhau về những điểm nào ? Viết nội dung trả lời vào bảng sau :

Sự vật A

Đặc điểm

Từ so sánh

Sự vật B

a. ................

trong

 ................

 ................

b. - ..............

    - ..............

 ................

 ................

 ................

c. .................

 ................

 ................

 ................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ các câu thơ, chỉ ra các sự vật được so sánh với nhau và đặc điểm được dùng để so sánh.

Lời giải chi tiết:

a) Gạch dưới tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau :

a. Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

    Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

b. Rồi đến chị rất thương

    Rồi đến em rất thảo

    Ông hiền như hạt gạo

     hiền như suối trong.

c. Cam Xã Đoài mọng nước

    Giọt vàng như mật ong.

b)

Sự vật A

Đặc điểm

Từ so sánh

Sự vật B

a. Tiếng suối

trong

như

tiếng hát

b. - Ông

    - Bà

hiền

hiền

như 

như

hạt gạo

suối trong

c.  Cam Xã Đoài

mọng nước 

như

mật ong

 

Câu 3

Gạch một gạch (   ) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai (con gì, cái gì) ?”. Gạch hai gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ Thế nào ?”.

a)  Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.

b)  Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.

c)  Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy tự đặt và trả lời câu hỏi để chỉ ra các bộ phận trong câu.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 62 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay