Chính tả - Tuần 13 trang 67


1. Điền it hoặc uytvào chỗ trống :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền it hoặc uyt vào chỗ trống :

h...´ sáo,                  h...´ thở,

s...´ ngã,                  đứng s...´ vào nhau

Lời giải chi tiết:

huýt sáo,                         hít thở

suýt ngã,                         đứng sít vào nhau

Câu 2

Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng ghép được (trước hoặc sau) mỗi tiếng dưới đây :

a)

b) 

Phương pháp giải:

Gợi ý: Từ các tiếng cho trước, em hãy tìm thêm các tiếng đứng trước hoặc sau để tạo thành từ có nghĩa.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 28 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay