Giải vở bài tập tiếng việt lớp 3 tập 1, tập 2 Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1

Tiết 4 - Tuần 18 trang 93


1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em quan sát mục lục SGK Tiếng Việt 3, tập 1, trang 156.

Lời giải chi tiết:

Các bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà:

-  Người liên lạc nhỏ

-  Nhớ Việt Bắc

-  Một trường tiểu học vùng cao

-  Hũ bạc của người cha

-  Nhà bố ở

-  Nhà rông ở Tây Nguyên

Câu 2

Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau. Gạch dưới những chữ đầu câu cần viết hoa.

     Cà Mau đất xốp □ mùa nắng □ đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt □ trên cái đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế □ cây đứng lẻ khó mà chống chọi nổi. Cây bình bát □ cây bần cũng phải quây quần thành chòm □ thành rặng □ rễ phải dài □ phải cắm sâu vào lòng đất.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đọc diễn cảm đoạn văn để điền dấu chấm, dấu phẩy vào vị trí thích hợp. Sau dấu chấm chú ý viết hoa.

Lời giải chi tiết:

     Cà Mau đốt xốp. Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cài đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống chọi nổi. Cây binh bát, cây bần cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng. Rễ phải dài, phải cắm sâu vào lòng đất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay