Tiết 6 - Tuần 9 trang 45


1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Cộng đồng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Cộng đồng.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em quan sát mục lục SGK Tiếng Việt 3, tập 1, trang 154.

Lời giải chi tiết:

Tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Cộng đồng là:

-  Trận bóng dưới lòng đường.

-  Lừa và ngựa.

-  Bận.

-  Các em nhỏ và cụ già

-  Tiếng ru.

-  Những chiếc chuông reo.

Câu 2

a) Điền từ ngữ thích hợp vào các ô trống ở từng dòng dưới đây :

Gợi ý : Tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ T.

-       Dòng 1 : Cùng nghĩa với thiếu nhi

-       Dòng 2 : Đáp lại câu hỏi của người khác.

-       Dòng 3 : Người làm việc trên tàu thuỷ.

-       Dòng 4 : Tên của một trong Hai Bà Trưng.

-       Dòng 5 : Thời gian sắp tới (trái nghĩa với quá khứ).

-       Dòng 6 : Trái nghĩa với khô héo (nói về cây cối).

-       Dòng 7 : Cùng nghĩa với cộng đồng (tập…).

-       Dòng 8 : Dùng màu làm cho tranh thêm đẹp.

b) Viết lại từ xuất hiện ở dãy ô chữ in đậm.

Trả lời:

Lời giải chi tiết:

a)

b) Từ xuất hiện ở dãy ô chữ in đậm là: TRUNG THU

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 68 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay