Chính tả - Tuần 25 Trang 31


Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm và ghi vào chỗ trống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):

Câu 1

Gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

- Màu hơi trắng: ...................

- Cùng nghĩa với siêng năng: ...................

- Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió: ...................

Lời giải chi tiết:

- Màu hơi trắng : trăng trắng

- Cùng nghĩa với siêng năng : chăm chỉ

- Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió : chong chóng

Câu 2

Chứa các tiếng có vần ut hoặc ưc, có nghĩa như sau :

- Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày : ...........

- Người có sức khoẻ đặc biệt : ...........

- Quẳng đi : ...........

Lời giải chi tiết:

 - Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày : trực nhật

- Người có sức khỏe đặc biệt : lực sĩ

- Quẳng đi : vứt

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.6 trên 64 phiếu
  • Luyện từ và câu - Tuần 25 Trang 31

    1. Đọc khổ thơ sau : Những chị lúa phất phơ bím tóc Những cậu tre bá vai nhau thì thâm đứng học Đàn cò áo trắng Khiêng nắng Qua sông Cô gió chăn mây trên đồng Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi.

  • Chinh tả - Tuần 25 Trang 33

    Giải bài tập Chinh tả - Tuần 25 Trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

  • Tập làm văn - Tuần 25 Trang 34

    Quan sát một ảnh lễ hội (ảnh màu, trong Tiếng Việt 3, tập hai, trang 64), viết 4-5 câu nói về quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay