Chính tả - Tuần 6 trang 25


1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

a)  (kheo, khoeo): ... chân

b)  (khẻo, khoẻo): người lẻo ...

c)   (nghéo, ngoéo): ... tay

Lời giải chi tiết:

a) khoeo chân

b) người lẻo khoẻo

c) ngoéo tay

Câu 2

Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống:

Lời giải chi tiết:

a) Điền x hoặc s vào chỗ trống :

Giàu đôi con mắt, đôi tay

Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

Hai con mắt mở, ta nhìn

Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

b) Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm :

            Tôi lại nhìn, như đôi mắt trẻ thơ

            Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ !

            Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển

            Xanh trời, xanh của những ước mơ...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 29 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay