Luyện từ và câu - Tuần 1 trang 3


Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau :

                         Tay em đánh răng

                         Răng trắng hoa nhài.

                         Tay em chải tóc

                         Tóc ngời ánh mai.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy tìm các từ ngữ chỉ sự vật như: con người, đồ vật, cây cối,... trong khổ thơ trên.

Lời giải chi tiết:

                          Tay em đánh răng

                          Răng trắng hoa nhài.

                          Tay em chải tóc

                          Tóc ngời ánh mai.

Câu 2

Viết tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn dưới đây vào ô thích hợp :

Câu

Sự vật A

Từ so sánh

Sự vật B

a) M:

   Hai bàn tay em

   Như hoa đầu cành.

hai bàn tay em

như

hoa đầu cành.

b) Mặt biển sóng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

 

như

 

a) Cánh diều như dấu “á”

    Ai vừa tung lên trời.

 

như

 

d) Ơ cái dấu hỏi

    Trông ngộ ngộ ghê

    Như vành tai nhỏ

    Hỏi rồi lắng nghe.

 

như

 

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc kĩ các câu, sau đó chỉ ra những sự vật có nét tương đồng được so sánh với nhau.

Lời giải chi tiết:

Câu

Sự vật A

Từ so sánh

Sự vật B

a) M:

     Hai bàn tay em

     Như hoa đầu cành.

hai bàn tay em

như

hoa đầu cành.

b) Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

 Mặt biển

như

 tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

c)   Cánh diều như dấu “á”

      Ai vừa tung lên trời.

 Cánh diều

như

 dấu “á”.

d)   Ơ cái dấu hỏi

      Trông ngộ ngộ ghê

      Như vành tai nhỏ

      Hỏi rồi lắng nghe.

 Dấu hỏi

như

 vành tai nhỏ.

Câu 3

Viết lại hình ảnh so sánh mà em thích ở bài tập 2. Giải thích vì sao em thích hình ảnh đó.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy chọn hình ảnh mình thích nhất và giải thích lí do.

Lời giải chi tiết:

Em thích hình ảnh so sánh cái dấu hỏi với vành tai nhỏ vì hình ảnh so sánh đó vừa hay vừa chính xác.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 88 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay