Luyện từ và câu - Tuần 2 trang 7


1. Tìm và viết vào chỗ trống các từ:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm và viết vào chỗ trống các từ:

a) Chỉ trẻ em                        

M: thiếu niên, ................................

b) Chỉ tính nết của trẻ em     

M : ngoan ngoãn, ...........................

c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em

M : thương yêu, .............................

Lời giải chi tiết:

a) Chỉ trẻ em

nhi đồng, trẻ em, con nít, trẻ con...

b) Chỉ tính nết của trẻ em

lanh lẹ, nhanh nhẹn, hiếu động, ngây thơ, hồn nhiên, tinh nghịch...

c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em

ân cần, bảo ban, nựng nịu, dạy dỗ, dỗ dành, chở che ...

Câu 2

Gạch 1 gạch (     ) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì) ?", gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Là gì ?” trong mỗi câu dưới đây:

a) Thiếu nhi là măng non của đất nước.

b) Chúng em là học sinh tiểu học.

c) Chích bông là bạn của trẻ em.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy tự đặt và trả lời câu hỏi để tìm ra mỗi bộ phận trong câu.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm dưới đây :

a) Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

b) Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

c) Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ các câu và đặt câu hỏi thích hợp cho mỗi bộ phận in đậm.

Lời giải chi tiết:

a) Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

-  Cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam ?

b) Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

-  Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc ?

c) Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

-  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì ?


Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay