Luyện từ và câu - Tuần 10 trang 49


1. Đọc đoạn thơ sau và viết tiếp câu trả lời ở dưới:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc đoạn thơ sau và viết tiếp câu trả lời ở dưới :

Đã có ai lắng nghe

           Tiếng mưa trong rừng cọ ?

    Như tiếng thác dội về

 Như ào ào trận gió.

a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với âm thanh của .............

b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ............

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc kĩ câu thơ 2, 3, 4 và chú ý phép so sánh.

Lời giải chi tiết:

a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với âm thanh của tiếng thác, tiếng gió.

b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ rất lớn và rất vang động.

Câu 2

Viết vào chỗ trống trong bảng dưới đây những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn sau :

a)     Côn Sơn suối chảy rì rầm

 Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.

b)  Tiếng suối trong như tiếng hát xa,

     Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.

c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá.

Âm thanh của ...

Từ so sánh

Âm thanh của ...

a) Tiếng suối chảy

 .................

 .................

b)......................

 .................

 .................

c)......................

 .................

 .................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ các câu và tìm những âm thanh được so sánh với nhau.

Lời giải chi tiết:

Những âm thanh được so sánh với nhau là:

Âm thanh của ...

Từ so sánh

Âm thanh của ...

a) Tiếng suối chảy

như

tiếng đàn cầm

b) Tiếng suối trong

như

tiếng hát xa

c) Tiếng chim kêu

như

tiếng xóc những rổ tiền đồng

 

Câu 3

Ngắt đoạn dưới đây thành 5 câu và chép lại cho đúng chính tả :

     Trên nương, mỗi người một việc người lớn thì đánh trâu ra cày các bà mẹ cúi lom khom tra ngô các cụ già nhặt cỏ, đốt lá mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc diễn cảm đoạn văn, dùng dấu chấm để ngắt các câu. Khi viết lại, chú ý viết hoa chữ đầu câu.

Lời giải chi tiết:

    Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.

Câu 4

Chọn từ ngữ thích hợp (tiếng mưa rơi, tiếng thác chảy tận đằng xa) điền vào chỗ trống để tạo câu văn có ý so sánh :

a) Tiếng vịt ăn ở mảnh ruộng mới gặt xong nghe rào rào như ..............

b) Gió trước còn hiu hiu mát mẻ, sau bỗng ào ào kéo đến như .............

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc kĩ các câu, chú ý chọn những âm thanh thích hợp để so sánh với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Tiếng vịt ăn ở mảnh ruộng mới gặt xong nghe rào rào như tiếng mưa rơi.

b) Gió trước còn hiu hiu mát mẻ, sau bỗng ào ào kéo đến như tiếng thác chảy nghe tận đằng xa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 51 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay