Chính tả - Tuần 6 trang 27


1. Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống :

- nhà ngh...`                              - cười ngặt ngh...  ̃

- đường ngoằn ng...`                  -  ng... đầu

Lời giải chi tiết:

- nhà nghèo                              - cười ngặt nghẽo

- đường ngoằn ngoèo                 - ngoẹo đầu

Câu 2

Tìm các từ :

Lời giải chi tiết:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

-   Cùng nghĩa với chăm chỉsiêng năng

-   Trái nghĩa với gần : xa

-   (Nước) chảy rất mạnh và nhanh : xiết

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau :

-  Cùng nghĩa với thuê : mướn

-  Trái nghĩa với phạt : thưởng

-  Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa : nướng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 23 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay