Chính tả - Tuần 32 Trang 63


Giải bài tập Chính tả - Tuần 32 Trang 63 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

Đề bài

Điền vào chỗ trống từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng  hoặc n, có nghĩa như sau:

- Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta : .............

- Nơi tận cùng ở phía nam trái đất, quanh năm đóng băng : .............

- Một nước ở gần nước ta, có thủ đô là Băng Cốc: .............

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau :

- Màu của cánh đồng lúa chín : .............

- Cây cùng họ với cau, ló to, quả chứa nước ngọt, có cùi : .............

- Loại thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà : .............

Lời giải chi tiết

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau.

- Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta : Lào

- Nơi tận cùng ở phía nam Trái Đất, quanh năm đóng băng : Nam Cực

- Một nước ở gần nước ta, có thủ đô là Băng Cốc : Thái Lan

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau:

- Màu của cánh đồng lúa chín: vàng

- Cây cùng họ với cau, lá to, quả chứa nước ngọt, có cùi: dừa

- Loài thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà: voi


Bình chọn:
4.8 trên 67 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay