Tập làm văn - Tuần 2 trang 10


Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây :

Đề bài

Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây :

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

......., ngày ....... tháng ........ năm ........

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi: .....................................

Em tên là: .....................................

Sinh ngày :.....................................

Học sinh lớp :................. Trường :............

....................................

....................................

....................................

....................................

Người làm đơn

.......................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: Em điền đầy đủ và chính xác thông tin của bản thân vào mỗi chỗ trống.

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn điền:

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2019

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

  Kính gửi:      -  Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng

                      -  Ban chỉ huy Liên đội

  Em tên là : Đỗ Minh Khang            

  Sinh ngày : 17/12/2010

  Học sinh lớp : 3A5         Trường : Tiểu học Kim Đồng

  Sau khi được học Điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước.

  Em làm đơn này xin đề nghị Ban chỉ huy Liên đội trường Tiểu học Kim Đồng cho em gia nhập vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Được vào Đội, em xin hứa sẽ chấp hành mọi Điều lệ của Đội, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và luôn luôn giữ gìn danh dự Đội.

  Rất mong được sự chấp nhận của Ban chỉ huy Liên Đội.

  Em xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Đỗ Minh Khang

Loigiaihay


Bình chọn:
4.8 trên 71 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay