Chính tả - Tuần 11 trang 57


1. Điền vào chỗ trống :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

      Một nhà ...àn đơn ...ơ vách nứa

Bốn bên ...uối chảy, cá bơi vui

 Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa

       Ánh đèn khuya còn ...áng lưng đồi.

b) ươn hoặc ương

-    Mồ hôi mà đổ xuống v...`

Dâu xanh lá tốt vấn v... tơ tằm.

-    Cá không an muối cá ...

    Con cãi cha mẹ trăm đ...` con hư.

Lời giải chi tiết:

a) s hoặc x

Một nhà sàn đơn  vách nứa

Bốn bên suối chảy, cá bơi vui

     Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa

       Ánh đèn khuya còn sáng lưng đồi.

b) ươn hoặc ương

-    Mồ hôi mà đổ xuống vườn

Dâu xanh lá tốt vấn vương tơ tằm.

-    Cá không an muối cá ươn

   Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Câu 2

Tìm và ghi lại các tiếng trong bài chính tả Vẽ quê hương :

a)  Bắt đầu bằng s : ...

     Bắt đầu bằng x: ...

b)  Có vần ươn: ...

     Có vần ương: ...

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc lại bài thơ Vẽ quê hương SGK Tiếng Việt 3, tập 1, trang 88 (từ đầu đến Em tô đỏ thắm) và thực hiện yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

a)  Bắt đầu bằng s : sông.

     Bắt đầu bằng x : xanh, xóm.

b)  Có vần ươn: lượn.

     Có vần ương : trường.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 19 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay