Chính tả - Tuần 10 trang 51


1. Điền et hoặc oet vào chỗ trống :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền et hoặc oet vào chỗ trống :                                      

em bé t...´ miệng cười,                           mùi kh...´

cưa xoèn x...,                                         xem x...´

Lời giải chi tiết:

em bé toét miệng cười,                           mùi khét

cưa xoèn xoẹt,                                        xem xét

Câu 2

Viết lời giải câu đố vào chỗ trống:

Lời giải chi tiết:

a)

Để nguyên, ai cũng lặc lè

Bỏ nặng, thêm sắc - ngày hè chói chang.

Là các chữ:

1. nặng

2. nắng

         

Có sắc - mọc ở xa gần

Có huyền - vuốt thẳng áo quần cho em.

 

Là các chữ:

1. 

2. (bàn) 

b)

Để nguyên - giữa đầu và mình

Đổi sang dấu ngã sẽ thành bữa ngon.

 

Là các chữ:

1. cổ

2. cỗ

     

Không dấu - trời rét nằm cong

Thêm huyền - bay lả trên đồng quê ta,

Có hỏi - xanh tươi mượt mà

Trâu bò vui gặm nhẩn nha từng đàn.

 

Là các chữ:

1. (nằm) co

2. 

3. cỏ


Bình chọn:
4.7 trên 28 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay