Giải vở bài tập tiếng việt lớp 3 tập 1, tập 2 Tuần 34 - Bầu trời và mặt đất

Chính tả - Tuần 34 Trang 73


Giải bài tập Chính tả - Tuần 34 Trang 73 - Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm các từ ngữ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

- Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao: ........

- Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó: ........

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao: .........

- Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian: ......

Lời giải chi tiết:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

- Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao: vũ trụ

- Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó: chân trời

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao: vũ trụ

- Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian: tên lửa

Câu 2

a) Điền tr hoặc ch vào chỗ trống :

Lời ru

Tuổi thơ tôi có tháng ba

Đầu làng cây gạo đơm hoa đỏ ...ời

Tháng ba giọt ngắn giọt dài

Mưa ...ong mắt mẹ, mưa ngoài sân phơi.

 

Hẳn ...ong câu hát “à ơi”

Mẹ ru hạt thóc ....ớ vơi trong bồ

Ru bao cánh vạc, cánh cò

Ru con sông với con đò thân quen.

 

Lời ru ....ân cứng đá mềm

Ru đêm ...ăng khuyết thành đêm trăng ....òn.

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm :

Cả nhà đi học

Đưa con đến lớp mỗi ngày

Như con, mẹ cung “thưa thầy”, chào cô”

Chiều qua bố đón, tình cờ

Con nghe bố cung “chào cô”, “thưa thầy”...

 

Ca nhà đi học, vui thay

Hèn chi điêm xấu buồn lây ca nhà

Hèn chi mười điêm hôm qua

Nhà mình như thê được ba điêm mười.

Lời giải chi tiết:

a) Điền tr hoặc ch vào chỗ trống :

Lời ru

Tuổi thơ tôi có tháng ba

Đầu làng cây gạo đơm hoa đỏ trời

Tháng ba giọt ngắn giọt dài

Mưa trong mắt mẹ, mưa ngoài sân phơi.

 

Hẳn trong câu hát “à ơi”

Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ

Ru bao cánh vạc, cánh cò

Ru con sông với con đò thân quen.

 

Lời ru chân cứng đá mềm

Ru đêm trăng khuyết thành đêm trăng tròn.

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm :

Cả nhà đi học

Đưa con đến lớp mỗi ngày

Như con, mẹ cũng “thưa thầy”, chào cô”

Chiều qua bố đón, tình cờ

Con nghe bố cũng “chào cô”, “thưa thầy”...

 

Cả nhà đi học, vui thay

Hèn chi điểm xấu buồn lây cả nhà

Hèn chi mười điểm hôm qua

Nhà mình như thể được ba điểm mười.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 19 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay