Giới thiệu giới từ


Giới từ là từ thường đặt trước danh từ hay đại từ (nhưng hãy xem thêm 87). Giới từ cũng có thể được theo sau bởi các động từ, trừ giới từ but (nhưng) và except (trừ ra), động từ phải ở hình thức danh động từ (gerund) :

He is talking of emigrating.

(Anh ta đang nói về việc di cư).

They succeeded in escaping.

(Họ đã thành công trong việc trốn thoát)

Có hai vấn đê chính mà chúng ta phải biết về giới từ. Thứ nhất là cấu trúc nào đòi hỏi phải có một giới từ. Thứ hai là giới từ nào được dùng khi có yêu cầu. Vấn đề thứ nhất thường gây lúng túng cho người học tiếng Anh vì mỗi ngôn ngữ lại có cách riêng của nó về việc sử dụng giới từ. Ví dụ trong hầu hết ngôn ngữ Châu Âu mục đích được diễn đạt bằng một giới từ + nguyên mẫu ; trong tiếng Anh điều đó lại được diễn dạt chỉ bằng nguyên mẫu mà thôi

I came here to study. (Tôi đến đây để học).

chúng ta cũng lưu ý rằng nhiều từ dùng chủ yếu là giới từ cũng có thể được dùng làm liên từ (conjunetions) và trạng từ.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm