D. Reading Unit 4 SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hơp bài tập phần D. Reading Unit 4 SBT Tiếng Anh 6 Global Success (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Complete the letter using the words in the box.

(Hoàn thành bức thư sử dụng những từ trong khung.)

   turning                      so                    meet                    number                      until                    get

Dear Ha,

Let’s (1) ______________ on Sunday evening at Quynh Café on Tran Quang Dieu Street. There’s a post office on the corner of the street. The café is next to the post office. There’s a cinema opposite the café (2) ______________ we can see a film after we have coffee.

To (3) ______________ to the café, take bus (4) ______________ 8 to Truong Thi Street. Get off at the bus stop in front of a park. Go along the street (5) ______________ you get to the traffic lights and then turn right. Take the first (6) ______________ on your right. Go straight ahead – just about 500 metres and it’s on your left.

See you there!

Khang

Phương pháp giải:

turning (n): ngã rẽ       

so (conj): vì thế  

meet (v): gặp           

number (n): số

until (conj): cho đến khi

get (v): đi đến

Lời giải chi tiết:

1. meet

2. so

3. get

4. number

5. until

6. turning

Dear Ha,

Let’s meet on Sunday evening at Quynh Café on Tran Quang Dieu Street. There’s a post office on the corner of the street. The café is next to the post office. There’s a cinema opposite the café so we can see a film after we have coffee.

To get to the café, take bus number 8 to Truong Thi Street. Get off at the bus stop in front of a park. Go along the street until you get to the traffic lights and then turn right. Take the first turning on your right. Go straight ahead – just about 500 metres and it’s on your left.

See you there!

Khang

Tạm dịch:

Hà thân mến,

Hãy hẹn nhau vào tối Chủ Nhật tại Café Quỳnh trên đường Trần Quang Diệu nhé. Có một bưu điện ở góc phố. Quán cà phê cạnh bưu điện. Đối diện quán cà phê có một rạp chiếu phim để chúng ta có thể xem phim sau khi uống cà phê.

Để đến quán cà phê, bạn bắt xe buýt số 8 đến đường Trường Thi. Xuống xe buýt trước công viên. Đi dọc theo con phố cho đến khi bạn đến đèn giao thông và sau đó rẽ phải. Rẽ đầu tiên ở bên phải của bạn. Đi thẳng về phía trước - chỉ khoảng 500 mét và nó nằm bên trái của bạn.

Hẹn gặp bạn ở đó!

Khang

Bài 2

2. Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following text.

(Hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D cho mỗi chỗ trống để hoàn thành văn bản sau.)

Oak City is a great city. There’s so (1) ______________ to do! There are cinemas, parks and discos. It’s got some great clothes and music shops (2) ______________.

Oak City is very modern and beautiful. There aren’t any (3) ______________ buildings and there’s some beautiful (4) ______________ around the city.

Is there any pollution in Oak City? There isn’t much pollution (5) ______________ there isn’t much traffic. Everyone travels (6) ______________ bike and walks, so there aren’t many accidents.

1. A. much

B. many

C. some

D. any

2. A. neither

B. either

C. too

D. so

3. A. beautiful

B. ugly

C. pretty

D. unpleasant

4. A. scenery

B. scene

C. view

D. sight

5. A. so

B. because

C. although

D. if

6. A. on

B. in

C. with

D. by

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. A

5. B

6. D

Oak City is a great city. There’s so much to do! There are cinemas, parks and discos. It’s got some great clothes and music shops too.

Oak City is very modern and beautiful. There aren’t any ugly buildings and there’s some beautiful scenery around the city.

Is there any pollution in Oak City? There isn’t much pollution because there isn’t much traffic. Everyone travels by bike and walks, so there aren’t many accidents.

Tạm dịch:

Thành phố Oak là một thành phố tuyệt vời. Có rất nhiều việc để làm! Có rạp chiếu phim, công viên và vũ trường. Nó cũng có một số cửa hàng quần áo và âm nhạc tuyệt vời.

Thành phố Oak rất hiện đại và xinh đẹp. Không có bất kỳ tòa nhà xấu xí nào và có một số cảnh đẹp xung quanh thành phố.

Có ô nhiễm nào ở Thành phố Oak không? Không có nhiều ô nhiễm vì không có nhiều giao thông. Mọi người đều di chuyển bằng xe đạp và đi bộ nên không có nhiều tai nạn xảy ra.

Bài 3

3. Read the email and answer the following questions.

(Đọc bức thư điện tử và trả lời câu hỏi.)

Dear Phong,

I’m sorry I couldn’t write to you earlier because I was very busy. Now, we’re staying in a small hotel near a shopping area in District 10. Near my hotel, there’s a cinema, a post office, a supermarket and some cafés. There are some big shops at the end of the street. It’s also very noisy here because there’s always a lot of traffic, day and night.

 In my home town, I live in a quieter street. There are some small shops, a school and a post office in my neighbourhood but there isn’t a park or a cinema. The streets are narrower but they are cleaner and there isn’t so much traffic. The air is much fresher, too.

Love,

Nam

1. Where is Nam staying now? 

(Nam hiện đang ở đâu?)

2. Why is it very noisy around his hotel?

(Tại sao xung quanh khách sạn của anh ấy rất ồn ào?)

3. What are the streets in his neighbourhood like?

(Đường phố trong khu phố của anh ấy như thế nào?)

4. Is there a park in his neighbourhood?

(Có công viên nào trong khu phố của anh ấy không?)

5. What is the air in his neighbourhood like?

(Không khí trong khu phố của anh ấy như thế nào?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Phong thân mến,

Mình xin lỗi vì tớ không thể viết thư cho bạn sớm hơn vì mình rất bận. Bây giờ, chúng mình đang ở trong một khách sạn nhỏ gần khu mua sắm ở Quận 10. Gần khách sạn của mình có rạp chiếu phim, bưu điện, siêu thị và một số quán cà phê. Có một số cửa hàng lớn ở cuối phố. Ở đây cũng rất ồn ào vì luôn có rất nhiều xe cộ qua lại cả ngày lẫn đêm.

Ở quê, mình sống ở một con phố yên tĩnh hơn. Có một số cửa hàng nhỏ, trường học và bưu điện trong khu phố của mình nhưng không có công viên hay rạp chiếu phim. Đường phố hẹp hơn nhưng sạch hơn và không có quá nhiều xe cộ qua lại. Không khí cũng trong lành hơn nhiều.

Yêu thương,

Nam

Lời giải chi tiết:

1. He is staying in a small hotel near a shopping area in District 10.

(Cậu ấy đang sống trong một khách sạn nhỏ gần khu mua sắm Quận 10.)

2. Because there’s always a lot of traffic, day and night.

(Vì luôn có rất nhiều xe cộ qua lại cả ngày lẫn đêm.)

3. They are narrow but they are clean and there isn’t so much traffic. 

(Chúng chật hẹp nhưng sạch sẽ và không có nhiều xe cộ.)

4. No, there isn’t.

(Không.)

5. It is fresh.

(Nó trong lành.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.