C. Speaking - Unit 10. Our Houses In The Future - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp các bài tập phần: C. Speaking - Unit 10. Our Houses In The Future - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Choose A-D to complete the conversation. Then act out with your partner.

(Chọn A-D để hoàn thành hội thoại. Sau đó thực hành cùng người bạn)

Phong:          What type of house will you live in in the future?

Tom:            (1)___________________.

Phong:          Where will the house be?

Tom:            (2)___________________.

Phong:          What will there be around the house?

Tom:            (3)___________________.

Phong:          What will you have in your house?

Tom:            (4)___________________.

A. I’ll have a robot to cook my meals.

B. I’ll live in a floating house.

C. There will be gardens that float on the water.

D. It’ll be on the ocean.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. D

3. C

4. A

Phong:          What type of house will you live in in the future?(Bạn sẽ sống ở loại nhà nào trong   tương lai?)

Tom:            (1) I’ll live in a floating house.(Tôi sẽ sống trong một ngôi nhà nổi.)

Phong:          Where will the house be? (Ngôi nhà sẽ ở đâu?)

Tom:            (2) It’ll be on the ocean. (Nó sẽ ở trên đại dương.)

Phong:          What will there be around the house? (Sẽ có gì ở xung quanh ngôi nhà?)

Tom:            (3) There will be gardens that float on the water. (Sẽ có vườn nổi trên mặt nước.)

Phong:          What will you have in your house?  (Sẽ có gì trong ngôi nhà của bạn?)

Tom:            (4) I’ll have a robot to cook my meals. (Tôi sẽ có một con rô-bốt để nấu các bữa ăncho tôi.)

Bài 2

2. Answer the questions about the house you would like to live in in the future.

(Trả lời các câu hỏi về ngôi nhà em muốn ở trong tương lai)

1. What type of house will it be?

2. Where will it be?

3. What will it look like?

4. How many rooms will it have?

5. What will be there around the house? 

6. What appliances will the house have?

Phương pháp giải:

Tạm dịch câu hỏi:

1. Đó sẽ là kiểu nhà gì?

2. Nó sẽ ở đâu?

3. Nó sẽ như thế nào?

4. Nó sẽ có bao nhiêu phòng?

5. Sẽ có gì xung quanh ngôi nhà?

6. Ngôi nhà sẽ có những đồ dùng gì?

Lời giải chi tiết:

1. I will live in a villa. (Tôi sẽ sống trong một căn biệt thự.)

2. It will be in a small countryside. (Nó sẽ nằm ở một vùng ngoại ô nhỏ.)

3. It will be modern and full of green colour. (Nó sẽ hiện đại và tràn ngập màu xanh.)

4.There will be have 7 rooms: 1 living room, 3 bedrooms, 2 bathrooms and 1 big kitchen. (Ngôi nhà sẽ có 7 phòng: 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và 1 phòng bếp lớn.)

5. I will plant trees and flowers around my house. (Tôi sẽ trồng cây và hoa xung quanh nhà của tôi.)

6. The house will have intelligent equipments like washing machine,wash dishes to help me do the housework. (Ngôi nhà sẽ có những thiết bị thông minh như máy giặt, máy rửa bát để giúp tôi làm việc nhà.)

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 10: Our Houses in the Future