E. Writing - Unit 11. Our Greener World - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp các bài tập phần: E. Writing - Unit 11. Our Greener World - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Make sentences using the words and phrases below to help you 

(Đặt câu sử dụng các từ/ cụm từ dưới đây để giúp em)

1. Pack / lunch / lunch box / instead / plastic bag.

2. Use / own bag / when / go shopping.

3. Turn off / light / when / not use.

4. Donate / old clothes / or / exchange / friends.

5. Turn off / tap/ when / brush / teeth.

Lời giải chi tiết:

1. Pack your lunch in a lunch box instead of a plastic bag.(Đóng gói bữa trưa của bạn vào hộp thay vì vào túi nhựa.)

2. Use your own bag when you go shopping. (Sử dụng túi của riêng bạn khi bạn đi mua sắm.)

3. Turn off the lights when you don’t use them. (Tắt đèn khi bạn không sử dụng.)

4. Donate your old clothes or exchange them with your friends. (Quyên góp quần áo cũ của bạn hoặc trao đổi chúng với bạn bè của bạn.)

5. Turn off the tap when you are brushing your teeth. (Tắt vòi nước khi bạn đang đánh răng.)

Bài 2

2. Complete the network with ideas to make your classroom a greener one. The first one has been done as an example.

(Hoàn thiện sơ đồ với các ý tưởng để làm cho lớp học của bạn trở nên xanh hơn. Cái đầu tiên đã được thực hiện như một ví dụ)

Lời giải chi tiết:

1. Put rubbish in waste bin. (Bỏ rác vào thùng rác.)

2. Turn off the lights in class when you don't use. (Tắt đèn trong lớp học khi không sử dụng.)

3. Recycle the paper.(Tái chế giấy)

4. Clean the class often. (Lau dọn lớp thường xuyên)

5. Grow more trees around class. (Trồng nhiều cây xung quanh lớp học.)

6. Reduce the plastic bags/ bottles. (Giảm lượng túi nilon, chai nhựa.)

7. Participate in the campaign to protect the environment. (Tham gia các chiến dịch bảo vệ môi trường.)

Bài 3

3. You and your friends in class want to make your classroom a greener place. Write a paragraph to tell what you can do. Use the ideas you have in 2.

 (Bạn và các bạn trong lớp muốn biến lớp học của mình trở thành một nơi xanh hơn. Viết một đoạn văn để nói những gì bạn có thể làm. Sử dụng những ý tưởng bạn có trong 2)

There are some things we can do to make our classroom a greener place.

Firstly,___________________

Lời giải chi tiết:

There are some things we can do to make our classroom a greener place. Firstly, you should put rubbish in the waste bin. Secondly, remember to turn off the lights in class when you don't use them. Thirdly, clean the class often and recycle the paper and plastic bottles. Finally, growing more trees around our class is a great idea.

Tạm dịch:

Có một số điều chúng ta có thể làm để biến lớp học của mình trở thành một nơi xanh tươi hơn. Đầu tiên, bạn nên bỏ rác vào thùng rác. Thứ hai, hãy nhớ tắt đèn trong lớp khi bạn không sử dụng. Thứ ba, vệ sinh lớp học thường xuyên và tái chế giấy và chai nhựa. Cuối cùng, trồng thêm nhiều cây xanh xung quanh lớp học của chúng ta là một ý tưởng tuyệt vời.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.