D. Reading - Unit 9. Cities Of The World - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp các bài tập phần: D. Reading - Unit 9. Cities Of The World - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.a. Complete the passage with the words in the box. 

(Hãy hoàn thành bài đọc với các từ trong hộp)

swimming

exciting

tourists

seafood

enjoy

famous

 Nha Trang is a (1)______ seaside city in central Viet Nam. It attracts a lot of (2)______ from many countries because it has beautiful beaches and an (3)______ atmosphere of a young, growing city. Coming to Nha Trang from January to August, you can (4)______ wonderful weather: warm and sunny. It is so good for (5)______ and sunbathing. Visitors can rent a bike and cycle around the city. Nha Trang is also well-known for its delicious (6)_______.

 b. Read the passage again. Underline the wrong information in each sentence and correct it.

(Đọc lại bài. Gạch chân thông tin sai trong mỗi câu và sửa cho đúng)

 

1. Visitors to Nha Trang come from Viet Nam only. 

 

2. Nha Trang is an ancient city. 

 

3. In Nha Trang, the weather is wonderful from August to January.

 

4. Visitors can rent a car and tour the city. 


Phương pháp giải:

swimming (v): bơi lội

exciting (adj): háo hức

tourists (n): du khách

seafood (n): hải sản

enjoy (v): tận hưởng

famous (adj): nổi tiếng

Lời giải chi tiết:

a) 

1. famous

2. tourists

3. exciting

4. enjoy

5.swimming

6. seafood

Tạm dịch: 

Nha Trang là một thành phố biển nổi tiếng ở miền Trung Việt Nam. Nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch từ nhiều nước vì có những bãi biển đẹp và không khí sôi động của một thành phố trẻ đang phát triển. Đến Nha Trang từ tháng 1 đến tháng 8, bạn có thể tận hưởng thời tiết tuyệt vời: nắng ấm. Nó rất tốt cho việc bơi lội và tắm nắng. Du khách có thể thuê một chiếc xe đạp và đạp xe quanh thành phố. Nha Trang cũng nổi tiếng với nhiều món hải sản ngon.

b)

1. Visitors to Nha Trang come from Viet Nam only.

 

Bài 2

2. Read the text and choose the best answer A, B, or C.

 (Đọc văn bản và chọn đáp án đúng nhất A, B hoặc C)

                                                 LEICESTER SQUARE, LONDON

Leicester Square is the cinema centre of London.

The Odeon, a famous cinema, is on the east side of the Square. It can hold 1,683 people.

The Empire, on the north side of the Square, is also a big cinema with 1,330 seats.

The Prince Charles sells tickets much cheaper than other cinemas. This cinema often shows films a few weeks later than other cinemas. If you want to save some money, this is the place for you.

Leicester Square is also the place where people wait (often out in the cold) with the hope to see film stars like Tom Cruise, Julia Roberts or Brad Pitt. They might step out of their limousines to attend the first night of their new movie. Watch out for the screaming fans!

1. Leicester Square is famous for its _______.

A. shopping area                          B. cinemas                                  C. museums

2. The Prince Charles shows films ________.

A. earlier than other cinemas

B. at the same time as other cinemas

C. later than other cinemas

3. The stars come to Leicester Square to ________.

A. eat in restaurants

B. talk to their fans

C. attend the opening night of their films

Phương pháp giải:

Quảng trường Leicester là trung tâm điện ảnh của London.

Odeon, một rạp chiếu phim nổi tiếng, nằm ở phía đông của Quảng trường. Nó có thể chứa 1.683 người.

Empire, ở phía bắc của Quảng trường, cũng là một rạp chiếu phim lớn với 1.330 chỗ ngồi.

The Prince Charles bán vé rẻ hơn nhiều so với các rạp chiếu phim khác. Rạp chiếu phim này thường chiếu phim muộn hơn các rạp chiếu phim khác vài tuần. Nếu bạn muốn tiết kiệm một số tiền, đây là nơi dành cho bạn.

Quảng trường Leicester cũng là nơi mọi người chờ đợi (thường vào trời lạnh) với hy vọng được nhìn thấy những ngôi sao điện ảnh như Tom Cruise, Julia Roberts hay Brad Pitt. Họ có thể bước ra khỏi xe limousine để tham dự đêm đầu tiên của bộ phim mới. Hãy coi chừng những tiếng la hét của người hâm mộ. 

1. Quảng trường Leicester nổi tiếng với _______ của nó.

A. khu mua sắm B. rạp chiếu phim C. bảo tàng

2. The Prince Charles chiếu phim ________.

A. sớm hơn các rạp chiếu phim khác

B. cùng lúc với các rạp chiếu phim khác

C. muộn hơn các rạp chiếu phim khác

3. Các ngôi sao đến Quảng trường Leicester để ________.

A. ăn trong nhà hàng

B. nói chuyện với người hâm mộ của họ

C. tham dự đêm ra mắt phim của họ

Lời giải chi tiết:

1.B

2.C

3.C

Bài 3

3. Read the text again and write A, B, or C in the appropriate blanks.

(Đọc lại văn bản và viết A, B, hoặc C vào chỗ trống)

A. The Odeon                              B. The Empire                   C. The Prince Charles

1. ________ is on the east side of the Square.

2. ________ is on the north side of the Square.

3. ________ has 1,683 seats.

4. ________ has 1,330 seats.

5. ________ sells tickets cheaper than other cinemas.

6. ________ shows films later than other cinemas.

Lời giải chi tiết:

1.A

2.B

3.A

4.B

5.C

6.C

Tạm dịch: 

1. The Odeon nằm ở phía đông của Quảng trường.

2. The Empire ở phía bắc của Quảng trường.

3. The Odeon có 1683 chỗ ngồi.

4. The Empire có 1330 chỗ ngồi.

5. The Prince Charles bán vé rẻ hơn các rạp chiếu phim khác.

6. The Prince Charles chiếu phim muộn hơn các rạp chiếu phim khác.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.