C. Speaking - Unit 11. Our Greener World - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp các bài tập phần: C. Speaking - Unit 11. Our Greener World - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Use the given words and phrases below to make a conversation between two friends. Make necessary changes and add some words 

(Sử dụng các từ để viết câu để tạo thành cuộc hội thoại. Thay đổi và thêm một số từ nếu cần thiết)

Mai:            You / water / flowers, Phong?

Phong:        Yes / am.

Mai:             Don’t water / flower / noon.

Phong:         Why?

Mai:             If / you / water / plants / noon, they / will / die.

Phong:         Thank / you. I / not know / that.

Lời giải chi tiết:

Mai:              Are you watering flowers, Phong?

 (Bạn đang tưới hoa à Phong?)

Phong:         Yes, I am.

 (Đúng thế.)

Mai:              Don’t water flowers at noon.

  (Đừng tưới hoa vào buổi trưa.)

Phong:         Why? 

 (Tại sao?)

Mai:             If you water plants at noon, they will die. 

(Nếu bạn tưới hoa vào buổi trưa, chúng sẽ chết)

Phong:         Thank you. I don’t know about that. 

(Cảm ơn bạn. Mình không biết về điều đó.)

Bài 2

2. Choose a – e to complete the following conversation between a girl (Ly) and her younger brother (Vinh). Practise the conversation. 

(Chọn a - e để hoàn thành hội thoại sau giữa một cô gái (Ly) với em trai cô ấy (Vinh))

a. It’s a great idea. We can grow flowers in the front garden.

b. They’re in the living room.

c. Yes. If we grow flowers and vegetables, our house will be greener and more beautiful.

d. I see. I’ll remember next time.

e. I’m sorry

Ly:     Vinh, why do you often forget to turn off the light when you go out of the room?

Vinh:  (1)____________________________

Ly:     If you forget all the time, we’ll have to pay a lot of money for electricity.

Vinh:  (2)____________________________

Ly:     By the way, I think we need to grow some flowers in our garden.

Vinh:  (3)____________________________

Ly:     And we can grow some vegetables too.

Vinh:  (4)____________________________

Ly:     Now go and tell Mum and Dad about our ideas. Do you know where they are?

Vinh:  (5)____________________________

Lời giải chi tiết:

 

Ly:     Vinh, why do you often forget to turn off the light when you go out of the room?

            (Vinh, tại sao em luôn quên tắt đèn khi ra khỏi phòng vậy?)

Vinh:  (1) I’m sorry. 

            (Em xin lỗi.)

Ly:     If you forget all the time, we’ll have to pay a lot of money for electricity.

            (Nếu lúc nào em cũng quên, chúng ta sẽ phải trả nhiều tiền điện.)

Vinh:  (2) I see. I’ll remember next time.

            (Em biết rồi. Lần sau em sẽ nhớ.)

Ly:     By the way, I think we need to grow some flowers in our garden.

            (Tiện thể, chị nghĩ chúng ta cần trồng một ít hoa ở vườn.)

Vinh:  (3) It’s a great idea. We can grow flowers in the front garden.

            (Đó là một ý tưởng hay. Chúng ta có thể trồng hoa ở trước vườn.)

Ly:     And we can grow some vegetables too.

            (Và chúng ta có thể trồng thêm một ít rau.)

Vinh:  (4) Yes. If we grow flowers and vegetables, our house will be greener and more beautiful.

            (Đúng. Nếu chúng ta trồng hoa và rau củ, ngôi nhà của chúng ta sẽ xanh và đẹp hơn.

Ly:     Now go and tell Mum and Dad about our ideas. Do you know where they are?

            (Bây giờ hãy đi nói với bố mẹ ý tưởng của chúng ta thôi. Em có biết họ ở đâu không?)

Vinh:  (5) They’re in the living room.

            (Họ đang ở phòng khách.)     

Bài 3

3. Work with a partner. You look at the following pictures and your partner looks at the pictures on page 39. Ask and answer about the similarities and differences between the two pictures. You can use the suggested language in the box. 

(Làm việc với người bạn. Em nhìn vào các bức hình bên dưới và bạn của em nhìn vào những bức hình trang 39. Hỏi và trả lời về điểm giống nhau và khác nhau của 2 bức hình. Em có thể dùng gợi ý trong hộp)

 • using the recycled book
 • throwing rubbish into the right bin
 • throwing rubbish into the street
 • using plastic / reuse bags for shopping
 • turning off the tap while brushing the teeth
 • turning off the fan before leaving the classroom


Example: 

You: In my picture, I see a boy. He’s turning off the fan before leaving the classroom.

(Trong bức hình của tôi, tôi thấy một bạn nam. Cậu ấy đang tắt quạt trước khi rời khỏi lớp học.)

Your friend: Oh, in my picture the fan is on.

(Ồ, trong bức hình của tôi quạt vẫn đang bật.)

 

Lời giải chi tiết:

Picture 1 (p.36)

Picture 2 (p.39)

 1. A boy is turning off the fan before leaving the classroom.
 2. A girl is throwing rubbish into the right bin.
 3. Two students are using plastic bags for shopping
 4. The tap is off while a boy is brushing his teeth
 5. A girls is using the recycled book
 1. The fan is on while there’s no one in the room
 2. A girl is throwing rubbish in the street.
 3. Two students are using reusable bags for shopping.
 4. The tap is on while a boy is brushing his teeth.
 5. A girl is using the recycled book.

Tạm dịch:

Bức hình 1

Bức hình 2

1. Một bạn nam tắt quạt trước khi rời khỏi lớp học.

2. Một cô gái đang bỏ rác vào đúng thùng.

3. Hai học sinh đang sử dụng túi ni lông để mua sắm.

4. Vòi tắt trong khi một cậu bé đang đánh răng.

5. Một cô gái đang sử dụng cuốn sách được tái chế.

1. Quạt vẫn bật trong khi trong phòng không có ai.

2. Một cô gái đang vứt rác trên đường phố.

3. Hai học sinh đang sử dụng túi tái sử dụng để mua sắm.

4. Vòi đang bật trong khi một cậu bé đang đánh răng.

5. Một cô gái đang sử dụng cuốn sách tái chế.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.