E. Writing - Unit 9. Cities Of The World - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp các bài tập phần: E. Writing - Unit 9. Cities Of The World - SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Rearrange the words / phrases to have complete sentences of a postcard. 

(Hãy sắp xếp lại các từ / cụm từ để có các câu hoàn chỉnh trong một tấm bưu thiếp.)

Dear Ann,

1. We’re / time / great / here / having / a / in Cambodia / !

2. The / lovely / weather / is / . 

3. The / good / is / food / . 

4. local / friendly / The / are / people / . 

5. Yesterday / we / Angkor Wat and Angkor Thom / visited / . 

6. fabulous / They’re / so / ! 

7. Send / to mum and dad / our love / . 

With love,

Ha and Phong

Lời giải chi tiết:

1. We’re having a great time here in Cambodia!

(Chúng tôi đang có một khoảng thời gan tuyệt vời ở Campuchia!)

2. The weather is lovely.

(Thời tiết thật đẹp.)

3. The food is good.

(Thức ăn thì ngon.)

4. The local people are friendly.

(Người dân địa phương rất thân thiện.)

5. Yesterday we visited Angkor Wat and Angkor Thom.

(Hôm qua chúng tôi đã đến thăm Angkor Wat và Angkor Thom.)

6. They’re so fabulous!

(Chúng thật tuyệt vời!)

7. Send our love to your mum and dad.

(Gửi tình yêu của chúng tôi đến bố và mẹ của bạn.)

Bài 2

2. Use the information in 1 to answer the following questions in complete sentences.

(Sử dụng nội dung trong bài 1 để trả lời các câu hỏi sau bằng câu hoàn chỉnh.)

1. Where are Ha and Phong?

(Hà và Phong đang ở đâu?)

2. Do they like the weather and the food? Why?

(Họ có thích thời tiết và thức ăn không? Tại sao?)

3. What do Ha and Phong think about the local people? 

(Hà và Phong nghĩ gì về người dân địa phương?) 

4. What place did Ha and Phong visit yesterday?

(Nơi Hà và Phong đến tham quan ngày hôm qua?) 

5. How do they feel about it / them?

(Họ cảm thấy thế nào về chúng?)

Lời giải chi tiết:

1. They’re in Cambodia.

(Họ đang ở Campuchia.)

2. Yes, they do. Because the weather is lovely, and the food is good.

(Họ thích. Bởi vì thời tiết đẹp, và thức ăn ngon.)

3. They think the local people are friendly.

(Họ nghĩ rằng người dân địa phương rất thân thiện.)

4. They visited Angkor Wat and Angkor Thom.

(Họ đã đến thăm Angkor Wat và Angkor Thom.)

5. They say Angkor Wat and Angkor Thom are fabulous.

(Họ nói rằng Angkor Wat và Angkor Thom là tuyệt vời.)

Bài 3

3. Complete the postcard.

 (Hãy hoàn thành tấm bưu thiếp.)

POSTCARD

Dear Nick, 

It’s Nha Trang! I’m (1) ____________ a good time here! 

The (2)________ is shining all the time, and the beaches are so clean; blue sea and (3)__________ sand!

I (4) __________ crabs for lunch today. They’re delicious! Tomorrow I’ll (5)_________ to Hon Tre island.

(6) __________- you were here.

Love, 

Thu

To: Hang and Phong

Hong Bang

Hai Phong

Lời giải chi tiết:

1. having

2. sun

3. white

4. ate

5. go

6. Wish

Dear Nick, 

It’s Nha Trang! I’m (1) having a good time here! 

The (2) sun is shining all the time, and the beaches are so clean; blue sea and (3) white sand!

I (4) ate crabs for lunch today. They’re delicious! Tomorrow I’ll (5) go to Hon Tre island.

(6) Wish you were here.

Love, 

Thu

Tạm dịch: 

Nick thân mến,

Đây là Nha Trang. Mình đang có khoảng thời gian đẹp ở đây. Mặt trời lúc nào cũng toả nắng, và biển thì khá sạch: biển xanh và cát trắng! Mình đã ăn cua cho bữa trưa hôm nay. Chúng rất ngon! Ngày mai mình sẽ đến đảo Hòn Tre. Ước gì các bạn cũng ở đây.

Yêu thương, 

Thu


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.