C. Speaking Unit 3 SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp lời giải bài tập C. Speaking Unit 3 SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Use the given words/ phrases below to make a conversation between two friends. Make necessary changes and add some words. 

(Hãy dùng các từ, cụm từ dưới đây để tạo thành hội thoại giữa hai người bạn. Dùng những thay đổi cần thiết và thêm một vài từ.)

Mi:     What / your sister / look like?

Maya: She / tall / thin / with / long / black hair.

Mi:     What / she / like?

Maya: She / friendly / hard-working. What / about / brother? 

Mi:     He / caring / patient. He / love / me / a lot.

Lời giải chi tiết:

Mi: What does your sister look like?

(Chị gái của bạn trông như thế nào?)

Maya: She’s tall and thin with long black hair.

(Chị ấy cao và gầy với mái tóc đen dài.)

Mi: What’s she like?

(Tính tình chị ấy thế nào?)

Maya: She’s friendly and hard-working. What about your brother?

(Chị ấy thân thiện và làm việc chăm chỉ. Còn anh trai của bạn thì sao?)

Mi: He’s caring and patient. He loves me a lot. 

(Anh ấy chu đáo và kiên nhẫn. Anh ấy yêu quý tôi lắm.)

Bài 2

2. Look at the picture. Describe what the students are doing. 

(Hãy nhìn vào bức hình. Mô tả các bạn học sinh đang làm gì.)

Lời giải chi tiết:

Chau is reading.

(Châu đang đọc.)

Mi and Lan are talking.

(Mi và Lan đang nói chuyện.)

Binh is painting a picture. 

(Bình đang vẽ một bức tranh.)

Phong and Nick are running. 

(Phong và Nick đang chạy.)

Nam is writing on the board.

(Nam đang viết trên bảng.)

Câu 3

3. Describe one of your friends or your family members. Say why he/ she is special to you. 

(Hãy mô tả một trong những người bạn hoặc thành viên gia đình của em. Nói tại sao cậu ấy/ cô ấy đặc biệt với em.)


Lời giải chi tiết:

Let me introduce you my younger sister. Her name is Nhi. She is 8 years old and she is a student. She looks so cute with her chubby cheeks. She is always kind to me. My younger sister and I have similar hobbies, we all love listening to music and watching TV when we have free time. She usually shares everything with me, that’s why I am very close to her. I love my younger sister so much.

Tạm dịch:

Để tôi giới thiệu với bạn em gái của tôi. Cô ấy tên là Nhi. Cô ấy 8 tuổi và cô ấy đang là học sinh. Cô ấy trông rất đáng yêu với đôi má phúng phính. Cô ấy luôn tốt với tôi. Tôi và em gái tôi có sở thích giống nhau, chúng tôi đều thích nghe nhạc và xem TV khi rảnh rỗi. Cô ấy thường chia sẻ mọi thứ với tôi, đó là lý do tại sao tôi rất thân thiết với cô ấy. Tôi yêu em gái của tôi rất nhiều.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí