D. Reading Unit 5 SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


Tổng hợp lời giải bài tập D. Reading Unit 5 SBT Tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Match the words in A with their meanings in B. 

(Hãy nối từ ở cột A với nghĩa ở cột B.)

A

B

1. thread

a. fall

2. jungle

b. a string made of thin bits of cotton, wool, etc.

3. tumble

c. form a lot of small bubbles

4. foam

d. shine brightly with small flashes of light

5. sparkle

e. land with thick forest

Lời giải chi tiết:

1 – b

2 – e

3 – a

4 – c

5 – d

1. thread - b. a string made of thin bits of cotton, wool, etc.

(sợi chỉ - một sợi dây làm từ những sợi bông mỏng, len, v.v.)

2. jungle - e. land with thick forest

(rừng rậm - đất có rừng rậm)

3. tumble - a. fall

(nhào lộn - ngã)

4. foam - c. form a lot of small bubbles

(bọt - tạo thành rất nhiều bong bóng nhỏ)

5. sparkle - d. shine brightly with small flashes of light

(lấp lánh - tỏa sáng rực rỡ với những tia sáng nhỏ)

Bài 2

2. Read the article about Angel Falls. Match headings (a – c) with parts (1 – 3). 

(Hãy đọc bài báo về Thác Angel. Nối các tiêu đề với các phần.)

a. The origin of the name of the Falls (Nguồn gốc của tên của thác)

b. General introduction to the Falls (Giới thiệu chung về thác)

c. The interesting features

ANGEL FALLS

1.___________________________________________________

Angel Falls is the highest waterfall in the world. It is in the lonely jungles of Venezuela. The best way to get to the Falls is by air.

2.___________________________________________________

From the top to the bottom, the waterfall is 3,212 feet, over 1,000 feet higher than any other falls in the world. It looks like a silver thread hanging from the clouds. Visitors can see the spectacular scenery of the Falls.        The water drops straight down the cliff and tumbles and foams over the lower canyon wall. The fine spray catches the light and sparkles in the sun.

3.___________________________________________________

The Falls were named after Jimmie Angel. He was a pilot and he discovered the falls in 1937. However, the local people already knew it and called it the Churún Merú.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

THÁC ANGEL

1. ____________________________

Thác Angel là thác nước cao nhất thế giới. Nó nằm trong những khu rừng hiu quạnh của Venezuela. Cách tốt nhất để đến Thác là đường hàng không.

2. ____________________________

Từ trên xuống dưới, thác cao 3.212 feet, cao hơn 1.000 feet so với bất kỳ thác nào khác trên thế giới. Nó trông giống như một sợi bạc treo trên mây. Du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của Thác. Nước đổ thẳng xuống vách đá và đổ xuống và tạo bọt trên bức tường hẻm núi thấp hơn. Tia phun mịn bắt sáng và lấp lánh dưới nắng.

3. ____________________________

Thác được đặt tên theo Thiên thần Jimmie. Ông là một phi công và ông đã phát hiện ra thác vào năm 1937. Tuy nhiên, người dân địa phương đã biết nó và gọi nó là Churún Merú.

Lời giải chi tiết:

1 – b

2 – c

3 – a

Bài 3

3. Answer the following questions. 

(Hãy trả lời các câu hỏi.)

1. What is Angel Falls?

(Thác Angel là gì?)

2. Where is it?

(Nó ở đâu?)

3. What can visitors see at the Falls?

(Du khách có thể nhìn thấy gì ở Thác?)

4. How does the water drop?

(Nước rơi như thế nào?)

5. Why were the Falls named Angel Falls?

(Tại sao Thác được đặt tên là Thác Angel?)

6. When did Jimmie Angel discover the Falls?

(Jimmie Angle khám phá ra Thác khi nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Angel Falls is the highest waterfall in the world.

(Thác Angel là thác nước cao nhất thế giới.)

2. It is in the lonely jungles of Venezuela.

(Nó nằm trong những khu rừng hiu quạnh của Venezuela.)

3. Visitors can see spectacular scenery of the Falls.

(Du khách có thể nhìn thấy phong cảnh ngoạn mục của Thác.)

4. The water drops straight down the cliff and tumbles and foams over the lower canyon wall. The fine spray catches the light and sparkles in the sun.

(Nước đổ thẳng xuống vách đá và đổ xuống và tạo bọt trên bức tường hẻm núi thấp hơn. Tia phun mịn bắt sáng và lấp lánh dưới nắng.)

5. Because Jimmie Angel discovered the Falls.

(Vì Jimmie Angelđã khám phá ra Thác.)

6. He discovered the Falls in 1937.

(Ông đã khám phá ra Thác vào năm 1937.)

Bài 4

4. Read the passage and choose the correct answer A, B, or C for each blank. 

(Đọc bài đọc và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi chỗ trống.)

Trang An in Ninh Binh is a charming and (1) ______________ site in Viet Nam. The whole picture of Trang An has limestone mountains, forests and golden rice fields. The valleys here are amazingly beautiful like colourful carpets. There are (2) ______________ running along these valleys, reflecting the blue sky above. Making boat trips is a perfect way to fully enjoy the (3) ______________ here. There are also tens of wonderful natural caves that you should (4) ______________ on foot. Many world (5) ______________ call Trang An “Ha Long Bay on the land”.

1. A. fantastic

2. A. lakes

3. A. scenery 

4. A. enjoy

5. A. goers 

B. active

B. seas 

B. surrounding

B. explore

B. tours

C. smart

C. rivers

C. neighbourhood

C. look

C. travellers

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. A

4. B 

5. C

Giải thích:

1. A

- fantastic (a): tuyệt vời                    

- active (a): tích cực                         

- smart (a): thông minh

2. C

- lakes  (n): hồ                      

- seas (n): biển                              

- rivers (n): sông

3. A

- scenery (n): phong cảnh                   

- surrounding (n): bao quanh                  

- neighbourhood (n): hàng xóm, khu vực lân cận

4. B

- enjoy (v): tận hưởng, thích                       

- explore (v): khám phá                         

- look (v): nhìn

5. C

- goers (n): người đi                       

- tours (n): các chuyến du lịch                            

- travelers (n): du khách

Trang An in Ninh Binh is a charming and (1) fantastic site in Viet Nam. The whole picture of Trang An has limestone mountains, forests and golden rice fields. The valleys here are amazingly beautiful like colourful carpets. There are (2) rivers running along these valleys, reflecting the blue sky above. Making boat trips is a perfect way to fully enjoy the (3) scenery  here. There are also tens of wonderful natural caves that you should (4) explore on foot. Many world (5) travellers call Trang An “Ha Long Bay on the land”.

Tạm dịch:

Tràng An ở Ninh Bình là một địa điểm hấp dẫn và tuyệt vời ở Việt Nam. Toàn cảnh Tràng An có núi đá vôi, rừng cây và cánh đồng lúa chín vàng. Những thung lũng ở đây đẹp đến ngỡ ngàng như những tấm thảm đầy màu sắc. Có những con sông chạy dọc theo những thung lũng này, phản chiếu bầu trời xanh trên cao. Thực hiện các chuyến du ngoạn bằng thuyền là một cách hoàn hảo để tận hưởng trọn vẹn phong cảnh nơi đây. Ngoài ra còn có hàng chục hang động tự nhiên tuyệt vời mà bạn nên đi bộ khám phá. Nhiều du khách thế giới gọi Tràng An là “Vịnh Hạ Long trên cạn”.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.