Bài tập 2 trang 122 vở bài tập lịch sử 9


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980), cách mạng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu và gặp khó khăn, hạn chế gì?

a) Thành tựu đạt được:

- Trong khôi phục, phát triển kinh tế:

- Trong cải tạo quan hệ sản xuất:

- Trong văn hóa, giáo dục:

b) Khó khăn, hạn chế:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Thành tựu đạt được:

- Trong khôi phục, phát triển kinh tế: các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải về cơ bản khôi phục xong và bước đầu phát triển.

- Trong cải tạo quan hệ sản xuất: được đẩy mạnh tại các vùng mới giải phóng ở miền Nam: giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ, nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương nghiệp được tổ chức lại.

- Trong văn hóa, giáo dục: xóa bỏ những biểu hiện của nền văn hóa phản động; nền văn hóa mới cách mạng bước đầu được xây dựng.

b) Khó khăn, hạn chế:

- Cơ cấu kinh tế mất cân đối, đặc biệt là sự mất cân đối giữa các thành phần kinh tế:

+ Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể thua lỗ.

+ Kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể bị nghiêm cấm.

- Sản xuất phát triển chậm, năng suất lao động thấp.

- Đời sống các tầng lớp nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.