Bài tập 2 trang 122 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 2 trang 122 VBT lịch sử 9: Cách mạng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu và gặp khó khăn, hạn chế

Đề bài

Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980), cách mạng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu và gặp khó khăn, hạn chế gì?

a) Thành tựu đạt được:

- Trong khôi phục, phát triển kinh tế:

- Trong cải tạo quan hệ sản xuất:

- Trong văn hóa, giáo dục:

b) Khó khăn, hạn chế:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985)

Lời giải chi tiết

a) Thành tựu đạt được:

- Trong khôi phục, phát triển kinh tế: các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải về cơ bản khôi phục xong và bước đầu phát triển.

- Trong cải tạo quan hệ sản xuất: được đẩy mạnh tại các vùng mới giải phóng ở miền Nam: giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ, nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương nghiệp được tổ chức lại.

- Trong văn hóa, giáo dục: xóa bỏ những biểu hiện của nền văn hóa phản động; nền văn hóa mới cách mạng bước đầu được xây dựng.

b) Khó khăn, hạn chế:

- Cơ cấu kinh tế mất cân đối, đặc biệt là sự mất cân đối giữa các thành phần kinh tế:

+ Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể thua lỗ.

+ Kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể bị nghiêm cấm.

- Sản xuất phát triển chậm, năng suất lao động thấp.

- Đời sống các tầng lớp nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài