Bài tập 1 trang 122 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 1 trang 122 VBT lịch sử 9: Nhiệm vụ, mục tiêu của hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) và (1981 - 1985)

Đề bài

Điền vào cột trống bên phải những kiến thức phù hợp về nhiệm vụ, mục tiêu của hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) và (1981 - 1985):

Các kế hoạch

Nhiệm vụ, mục tiêu

Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980)

 

Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985)

Lời giải chi tiết

Các kế hoạch

Nhiệm vụ, mục tiêu

Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980)

- Nhiệm vụ: vừa xây dựng đất nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất.

- Mục tiêu:

+ Xây dựng một bước cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, bước đầu hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước.

+ Cải thiện một bước đời sống vất chất và tinh thần của nhân dân lao động.

Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985)

- Nhiệm vụ: đưa nước ta phát triển thêm một bước; sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân.

- Mục tiêu:

+ Ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

+ Khắc phục tình trạng phát triển mất cân đối của nền kinh tế.

+ Đáp ứng những nhu cấp cấp bách và thiết yếu của nhân dân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài