Bài tập 2 trang 106 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

a) Hãy điền kiến thức phù hợp vào các cột trống về “Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, gìn giữ hòa bình (1954 - 1959)”.

Thời gian

Mục tiêu - Hình thức

Phong trào cụ thể

1954 - 1958

 

 

1958 - 1959

 

 

b) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về hoàn cảnh lịch sử nổ ra phong trào “Đồng Khởi” (1959 - 1960):

☐ Mĩ - Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp;

☐ Mâu thuẫn giữa nhân dân miền Nam với chế độ Mĩ - Diệm sâu sắc;

☐ Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam;

☐ Tất cả các ý trên đều đúng.

c) Hãy điền kiến thức phù hợp vào các cột trống về phong trào “Đồng khởi”.

Thời gian

Diễn biến

Kết quả

Ý nghĩa

2 - 1959

 

 

 

8 - 1959

 

 

 

1960

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954 - 1960)

Lời giải chi tiết

a)

Thời gian

Mục tiêu - Hình thức

Phong trào cụ thể

1954 - 1958

- Mục tiêu:chống Mĩ - Diệm, đòi chúng thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ. Bảo vệ hòa bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.

- Hình thức: đấu tranh chính trị, hòa bình.

“Phong trào hòa bình”

1958 - 1959

- Mục tiêu: chống khủng bố, đàn áp, chống chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”. Đòi các quyền tự do dân sinh, dân chủ, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.

- Hình thức:đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

“Phong trào Đồng Khởi”

b) ☒ Tất cả các ý trên đều đúng.

c)

Thời gian

Diễn biến

Kết quả

Ý nghĩa

2 - 1959

Nhân dân các huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), Bác Ái (Ninh Thuận) nổi dậy đấu tranh.

- Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị và hệ thống kìm kẹp của địch ở nhiều xã thôn.

- Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

- Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở Miền Nam.

- Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm

- Chuyển cách mạng Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

8 - 1959

Nhân dân huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) nổi dậy đấu tranh.

1960

Phong trào “Đồng khởi” lan rộng khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở miền Trung Trung Bộ.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.