Bài tập 3 trang 107 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9-1960).

☐ Xác định nhiệm vụ cách mạng miền Bắc là tiến hành cách mạng XHCN;

☐ Xác định nhiệm vụ cách mạng miền Nam là đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà;

☐ Xác định mục tiêu chung của cách mạng cả nước;

☐ Xác định mối quan hệ cách mạng hai miền, giữa hậu phương và tiền quyến;

☐ Đề ra đường lối chung của cả thời kì quá độ lên CNXH ở miền Bắc và kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965);

☐ Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị của Đảng;

☐ Tất cả các ý trên đều đúng.

b) Tại sao nói đây là “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”?

c) Em có suy nghĩ gì về những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 - 1965)

Lời giải chi tiết

a) ☒ Tất cả các ý trên đều đúng.

b) Vì:

- Đại hội đã đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và cách mạng từng miền;

- Phân tích, làm rõ vai trò, vị trí và mối quan hệ giữa cách mạng hai miền.

=> Nội dung của Đại hội đáp ứng được yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kì đấu tranh mới. Đây cũng là cơ sở quan trọng soi đường cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

c) Những thành tựu miền Bắc đạt được khi thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 - 1965) đã:

- Làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế - văn hóa - xã hội của miền Bắc.

- Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

- Là cơ sở quan trọng để miền Bắc hoàn thành tốt nghĩa vụ hậu phương chi viện cho tiền tuyến miền Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.