Bài 9.10 trang 26 SBT Vật lý 9


Giải bài 9.10 trang 26 SBT Vật lý 9. Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm2 và có điện trở suất là 0,4.10-6Ωm.

Đề bài

Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm2 và có điện trở suất là 0,4.10-6Ωm.

a. Tính chiều dài của dây Nikêlin dùng để quấn cuộn dây điện trở này.

b. Mắc cuộn dây điện trở nói trên nối tiếp với một điện trở có trị số 5Ω và đặt hai đầu đoạn mạch nối tiếp này một hiệu điện thế là 3V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây điện trở.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở: \(R=\dfrac{\rho.l}{S}\).

+ Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là: \({R_{tđ}} = {R_1} + {R_2}\)

+ Sử dụng biểu thức định luật Ôm:\(I =\dfrac {U }{ R}\)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

\(\eqalign{
& {R_1} = 10\Omega \cr 
& S = 0,1m{m^2} \cr 
& \rho = 0,{4.10^{ - 6}}\Omega m \cr 
& {R_2} = 5\Omega \cr 
& U = 3V \cr 
& l = ?\,\,\,m \cr 
& {U_{cd}} = ?\,\,V \cr} \)

Trả lời:

a) Chiều dài của dây nikenlin:

\(l =\dfrac {{R{{S}}} }{ \rho } = \dfrac{{10 \times 0,{{1.10}^{ - 6}}} }{ {0,{{4.10}^{ - 6}}}} = 2,5m\)

b) Điện trở tương đương và cường độ dòng điện trong mạch là:

\({R_{tđ}} = {R_1} + {R_2} = 10 + 5 = 15\Omega \)

\(I =\dfrac {U }{ R_{tđ}} = \dfrac{3 }{{15}} = 0,2{\rm{A}}\)

\(\Rightarrow I = {I_1} = {I_2} = 0,2{\rm{A}}\) (\( Vì R_1 nt R_2\))

Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là: \({U_{cd}} = I{R_1} = 0,2.10 = 2V\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 55 phiếu
 • Bài 9.11 trang 26 SBT Vật lý 9

  Giải bài 9.11 trang 26 SBT Vật lý 9. Người ta dùng dây Nicrom có điện trở suất là 1,1.10-6Ωm để làm dây nung cho một bếp điện. Điện trở của dây nung này ở nhiệt độ bình thường là 4,5Ω và có chiều dài tổng cộng là 0,8m.

 • Bài 9.12 trang 26 SBT Vật lý 9

  Giải bài 9.12 trang 26 SBT Vật lý 9. Tính điện trở của một dây dẫn bằng sắt này nếu nó dài 40m và có đường kính tiết diện là 8mm.

 • Bài 9.13 trang 26 SBT Vật lý 9

  Giải bài 9.13 trang 26 SBT Vật lý 9. Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh và có nội dung đúng.

 • Bài 9.9 trang 25 SBT Vật lý 9

  Giải bài 9.9 trang 25 SBT Vật lý 9. Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, tiết diện S của dây

 • Bài 9.8 trang 25 SBT Vật lý 9

  Giải bài 9.8 trang 25 SBT Vật lý 9. Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến. Điều này không phải vì lí do nào dưới đây?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí