Giải bài 8 trang 84 SBT Sinh học 10


Đề bài

Enzim amilaza trong nước bọt có tác dụng thuỷ phân tinh bột, pepsin có trong dạ dày có tác dụng thuỷ phân prôtêin. Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có điều kiện hoạt hoá cả 2 loại enzim, bất hoạt cả 2 loại enzim?

Thí nghiệm

Pepsin

Amilaza

1

Có HCl, nhiều axit amin, pH = 4

pH = 6,5, nhiều tinh bột sống

2

Không có HCl, nhiều prôtêin, pH = 6,5

pH = 2, nhiều tinh bột sống

3

Có HCl, nhiều prôtêin, pH = 2

pH = 6,5, nhiều tinh bột chín

4

Có HCl, nhiều prôtêin, pH = 6

pH = 6,5, nhiều tinh bột chín

5

Không có HCl, nhiều prôtêin, pH = 4

pH = 4, nhiều tinh bột chín

6

Có HCl, nhiều prôtêin, pH = 2

pH = 4, nhiều glucôzơ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Enzim amilaza hoạt động trong môi trường trung tính, enzim pepsin hoạt động trong môi trường axit.

Lời giải chi tiết

Thí nghiệm hoạt hoá cả 2 loại enzim: 3

Thí nghiệm không hoạt hoá cả 2 loại enzim: 1, 2, 5.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 9 trang 85 SBT Sinh học 10

  Giải bài 9 trang 85 SBT Sinh học 10: Hô hấp tế bào là gì? Quá trình hô hấp tế bào (hiếu khí) giống và khác với quá trình đốt cháy như thế nào ?

 • Giải bài 10 trang 85 SBT Sinh học 10

  Giải bài 10 trang 85 SBT Sinh học 10: Viết phương trình tổng quát của quá trình hô hấp tế bào, dựa vào phương trình hãy chứng minh đó là quá trình ôxi hoá - khử và cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất ôxi hoá.

 • Giải bài 11 trang 86 SBT Sinh học 10

  Giải bài 11 trang 86 SBT Sinh học 10: a) Sau khi học xong hô hấp nội bào một bạn học sinh nói: Một phân tử glucôzơ khi ôxi hoá hoàn toàn giải phóng 40 ATP. Bạn đó nói đúng hay sai ? Vì sao ?

 • Giải bài 12 trang 86 SBT Sinh học 10

  Giải bài 12 trang 86 SBT Sinh học 10: Điều gì xảy ra nếu trong tế bào thực vật không có ôxi ?

 • Giải bài 13 trang 87 SBT Sinh học 10

  Giải bài 13 trang 87 SBT Sinh học 10: a) Nêu vị trí xảy ra các giai đoạn trong hô hấp tế bào. b) Có bao nhiêu năng lượng được tạo ra ở mỗi giai đoạn trên ? Giải thích.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.