Giải bài 7 trang 83 SBT Sinh học 10


Đề bài

a) So sánh Enzim và chất xúc tác vô cơ.
b) Các ví dụ sau đây nói lên đặc tính gì của Enzim ?

Ví dụ về đặc tính của enzim

Kết luận

Ôxiđôrêđuctaza là enzim chỉ xúc tác cho phản ứng ôxi hoá - khử.

 

Urêaza chỉ xúc tác cho phản ứng thuỷ phân urê thành CO2, NH3.

 

1 nguyên tử sắt phải mất 300 năm để phân huỷ 1 phân tử H2O2 thành H2O và O2. Nhưng 1 phân tử enzim catalaza thì chỉ cần 1 giây để có thể phân huỷ 1 phân tử H2O2 thành H2O và O2.

 

Alcoholđêhiđrôgenaza xúc tác cho phản ứng phân huỷ và tổng hợp rượu

C2H5OH + NAD+ <-> CH3CHO + NADH2

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Enzim

Lời giải chi tiết

a) So sánh enzim và chất xúc tác vô cơ :

* Giống nhau:

- Đều có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng.

- Khồng bị biến đổi sau phản ứng.

* Khác nhau :

- Chất xúc tác vô cơ có thể hoạt động ở nhiệt độ cao, enzim thường chỉ hoạt động ở nhiệt độ bình thường của cơ thể.

- Chất xúc tác vô cơ thường có thời gian tác động lâu hơn, enzim xúc tác cho phản ứng hoá sinh nhanh hơn.

b)

Ví dụ vể đặc tính của enzim

Kết luận

Ôxiđôrêđuctaza là enzim chỉ xúc tác cho phản ứng ôxi hoá - khử.

Enzim có tính đặc hiệu phản ứng.

Urêaza chỉ xúc tác cho phản ứng thuỷ phân urê thành CO2, NH3.

Enzim có tính đặc hiệu cơ chất.

1 nguyên tử sắt phải mất 300 năm để phân huỷ 1 phân tử H2O2 thành H2O và O2 Nhưng 1 phân tử enzim catalaza thi chỉ cần 1 giây có thể phân huỷ 1 phân tử H2O2 thành H2O và O2.

Enzim có hoạt tính mạnh.

Alcoholđêhiđrôgenaza xúc tác cho phản ứng phân huỷ và tổng hợp rượu:

C2H5OH + NAD+ <=> CH3CHO + NADH2

Enzim xúc tác 2 chiều của phản ứng thuận nghịch.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 8 trang 84 SBT Sinh học 10

  Giải bài 8 trang 84 SBT Sinh học 10: Enzim amilaza trong nước bọt có tác dụng thuỷ phân tinh bột, pepsin có trong dạ dày có tác dụng thuỷ phân prôtêin.

 • Giải bài 9 trang 85 SBT Sinh học 10

  Giải bài 9 trang 85 SBT Sinh học 10: Hô hấp tế bào là gì? Quá trình hô hấp tế bào (hiếu khí) giống và khác với quá trình đốt cháy như thế nào ?

 • Giải bài 10 trang 85 SBT Sinh học 10

  Giải bài 10 trang 85 SBT Sinh học 10: Viết phương trình tổng quát của quá trình hô hấp tế bào, dựa vào phương trình hãy chứng minh đó là quá trình ôxi hoá - khử và cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất ôxi hoá.

 • Giải bài 11 trang 86 SBT Sinh học 10

  Giải bài 11 trang 86 SBT Sinh học 10: a) Sau khi học xong hô hấp nội bào một bạn học sinh nói: Một phân tử glucôzơ khi ôxi hoá hoàn toàn giải phóng 40 ATP. Bạn đó nói đúng hay sai ? Vì sao ?

 • Giải bài 12 trang 86 SBT Sinh học 10

  Giải bài 12 trang 86 SBT Sinh học 10: Điều gì xảy ra nếu trong tế bào thực vật không có ôxi ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.