Giải bài 22 trang 92 SBT Sinh học 10


Giải bài 22 trang 92 SBT Sinh học 10: Viết phương trình tổng quát của pha sáng trong quang hợp ở cây xanh. Cho biết vai trò các sản phẩm của pha sáng trong pha tối và mối liên quan của các sản phẩm đó giữa 2 pha trong quang hợp ?

Đề bài

Viết phương trình tổng quát của pha sáng trong quang hợp ở cây xanh. Cho biết vai trò các sản phẩm của pha sáng trong pha tối và mối liên quan của các sản phẩm đó giữa 2 pha trong quang hợp ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải chi tiết

- Phương trình tổng quát :

NLAS + H2O + NADP+ + ADP +Pi sắc tố quang hợp --> NADPH + ATP + O2

(NLAS : năng lượng ánh sáng)

- Vai trò các sản phẩm của pha sáng :

+ O2 : Cung cấp cho môi trường điều hoà thành phần khí quyển, duy trì sự sống. Pha tối không sử dụng O2.

+ ATP : Nguồn năng lượng cho việc tổng hợp các chất hữu cơ trong pha tối.

+ NADPH : Tạo nên lực khử mạnh, cung cấp hiđrô để khử CO2 thành chất hữu cơ.

- Mối liên quan : Sản phẩm của pha sáng là nguyên liệu cho pha tối và ngược lại.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 21 trang 91 SBT Sinh học 10

  Giải bài 21 trang 91 SBT Sinh học 10: So sánh quang hợp và hô hấp.

 • Giải bài 20 trang 90 SBT Sinh học 10

  Giải bài 20 trang 90 SBT Sinh học 10: Trong tế bào có 2 bào quan thực hiện chức năng tổng hợp ATP.

 • Giải bài 19 trang 90 SBT Sinh học 10

  Giải bài 19 trang 90 SBT Sinh học 10: Trình bày vai trò của khí CO2 trong quá trình quang hợp của cây xanh. Nếu CO2 cạn kiệt thì có ảnh hưởng gì đến năng suất quang hợp ?

 • Giải bài 18 trang 89 SBT Sinh học 10

  Giải bài 18 trang 89 SBT Sinh học 10: Nêu mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quang hợp ? Trình bày những diễn biến cơ bản của pha tối.

 • Giải bài 17 trang 88 SBT Sinh học 10

  Giải bài 17 trang 88 SBT Sinh học 10: Giải thích tại sao lá cây có màu xanh lục ? Màu xanh lục này có liên quan trực tiếp đến chức năng quang hợp của lá không ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí