Giải bài 18 trang 89 SBT Sinh học 10


Giải bài 18 trang 89 SBT Sinh học 10: Nêu mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quang hợp ? Trình bày những diễn biến cơ bản của pha tối.

Đề bài

Mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quang hợp ? Trình bày những diễn biến cơ bản của pha tối.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải chi tiết

- Những yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp

+ Ánh sáng: bao gồm cả cường độ chiếu sáng và thành phần quang phổ.

+ Nồng độ CO2 trong khí quyển.

+ Độ ẩm không khí và lượng nước.

+ Chế độ dinh dưỡng.

+ Nhiệt độ.

- Bản chất pha tối là một chuỗi các phản ứng do enzim xúc tác, trong đó có ATP, NADPH do pha sáng cung cấp để tổng hợp Glucôzơ thông qua chu trình Canvin. Chu trình này gồm 3 giai đoạn :

+ Giai đoạn 1 (cố định Cacbon) : Phân tử CO2 sẽ liên kết với đường 5 cacbon là Ribulôzơđiphôtphat (RiDP) nhờ Enzim rubisco. Sản phẩm tạo ra là hợp chất hữu cơ 6 cacbon nhưng không bền nên nhanh chóng tạo ra 2 phân tử 3 cacbon là 3-axitphôtphoglixêric (APG).

+ Giai đoạn 2 (giai đoạn khử) : APG bị khử thành AlPG với NADPH đóng vai trò lực khử, còn ATP đóng vai trò cung cấp năng lượng.

+ Giai đoạn 3 (giai đoạn tái sinh, phục hồi chất nhận CO2) : Kết thúc giai đoạn khử có 6 AlPG, trong đó 1 AlPG được tế bào sử dụng để tổng hợp nên glucôzơ và một số hợp chất hữu cơ khác như axit béo, glixêrin, axit amin... Còn 3 phân tử AlPG tiếp tục đi vào chu trình và sử dụng ATP để tái sinh chất nhận CO2 (RiDP).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập có lời giải trang 79

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài