Bài 7.1 trang 19 SBT Vật lý 9


Đề bài

Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, một dây dài 2m có điện trở R1 và dây kia dài 6m có điện trở R2. Tính tỉ số \(\dfrac{R_1}{R_2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức: \(R = \dfrac{\rho l}{S}\)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt

Hai dây có cùng S

l1 = 2m, R1

l2 = 6m, R2

\(\frac{{{R_1}}}{{{R_2}}}\) = ?

Lời giải

\(\begin{array}{l}
{l_1} = 2m\\
{l_2} = 6m
\end{array}\)

Ta có: \(R = \dfrac{\rho l}{S}\)

Vì hai dây dẫn cùng bằng nhôm và cùng tiết diện nên:

\({R_1} = \dfrac{\rho {l_1}}{S};{R_2} = \dfrac{\rho {l_2}}{S}\)

\(\Rightarrow\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{l_1}{l_2} =\dfrac {2}{6}\) . Vậy \(\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{1}{3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 58 phiếu
 • Bài 7.2 trang 19 SBT Vật lý 9

  Giải bài 7.2 trang 19 SBT Vật lý 9. Một dây dẫn dài 120m được dùng đế quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA.

 • Bài 7.3 trang 19 SBT Vật lý 9

  Giải bài 7.3 trang 19 SBT Vật lý 9. Hình 7.1 biểu diễn một đoạn dây dẫn AB đồng chất, tiết diện đều, hai điểm M và N chia dây dẫn AB thành ba đoạn dài bằng nhau: AM=MN=NB.

 • Bài 7.4 trang 19 SBT Vật lý 9

  Giải bài 7.4 trang 19 SBT Vật lý 9. Một đoạn dây dẫn bằng đồng dài l1=10m có điện trở R1 và một dây dẫn bằng nhôm dài l2=5m có điện trở R2.

 • Bài 7.5 trang 19 SBT Vật lý 9

  Giải bài 7.5 trang 19 SBT Vật lý 9. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?

 • Bài 7.6 trang 20 SBT Vật lý 9

  Giải bài 7.6 trang 20 SBT Vật lý 9. Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.