Giải Bài 7.1. Đo nhiệt độ - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

7.1. Đổi ra giây:

a) 45 phút;

b) 1 giờ 20 phút;

c) 24 giờ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1 giờ = 3600 giây;

1 phút = 60 giây.

Lời giải chi tiết

a) 45 phút = 45 x 60 = 2700 giây;

b) 1 giờ 20 phút = 1 x 3600 + 20 x 60 = 4800 giây;

c) 24 giờ = 24 x 3600 = 86 400 giây.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Hỏi bài