Bài 61.4, 61.5, 61.6 trang 124 SBT Vật lí 9


Giải bài 61.4, 61.5, 61.6 trang 124 SBT Vật lí 9. Vì sao nhà máy thủy điện lại cần phải xây hồ chứa nước ở trên vùng núi cao?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 61.4

Vì sao nhà máy thủy điện lại cần phải xây hồ chứa nước ở trên vùng núi cao?

A. Để chứa được nhiều nước mưa.

B. Để nước có thế năng lớn, chuyển hóa thành điện năng thì lợi hơn.

C. Để có nhiều nước làm mát máy.

D. Để tránh lũ lụt do xây nhà máy.

Phương pháp giải:

Sử dụng định luật bảo toàn năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, mà chỉ chuyển hoa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

Lời giải chi tiết:

Nhà máy thủy điện cần phải xây hồ chứa nước ở trên vùng núi cao để nước có thế năng lớn, chuyển hóa thành điện năng thì lợi hơn.

Chọn đáp án: B

Bài 61.5

Trong nhà máy nhiệt điện và thủy điện đều có một bộ phận giống nhau là tuabin. Vậy, tuabin có nhiệm vụ gì?

A. Biến đổi cơ năng thành điện năng.

B. Đưa nước hoặc hơi nước vào máy phát điện.

C. Tích lũy điện năng được tạo ra.

D. Biến đổi cơ năng của nước thành cơ năng của roto máy phát điện.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức: Tuabin có nhiệm vụ biến đổi cơ năng thành điện năng.

Lời giải chi tiết:

Tuabin có nhiệm vụ biến đổi cơ năng thành điện năng.

Chọn đáp án: A

Bài 61.6

Trong nhà máy nhiệt điện và thủy điện, năng lượng được biến đổi thành nhiều giai đoạn, dạng năng lượng cuối cùng trước khi được biến đổi thành điện năng là gì?

A. Nhiệt năng.

B. Hóa năng.

C. Cơ năng.

D. Quang năng.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về thủy điện và nhiệt điện: Dạng năng lượng cuối cùng trước khi được biến đổi thành điện năng là cơ năng.

Lời giải chi tiết:

Dạng năng lượng cuối cùng trước khi được biến đổi thành điện năng là cơ năng.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 61.7 trang 124 SBT Vật lí 9

  Giải bài 61.7 trang 124 SBT Vật lí 9. Trong nhà máy thủy điện, thế năng của nước trong hồ được biến đổi thành điện năng.

 • Bài 61.3 trang 124 SBT Vật lí 9

  Giải bài 61.3 trang 124 SBT Vật lí 9. Xét về phương diện tránh ô nhiễm môi trường thì nhà máy nhiệt điện hay nhà máy thủy điện có lợi hơn ? Vì sao?

 • Bài 61.2 trang 124 SBT Vật lí 9

  Giải bài 61.2 trang 124 SBT Vật lí 9. Hãy chỉ ra một máy phát điện chạy bằng năng lượng của chất đốt mà em thường thấy hằng

 • Bài 61.1 trang 124 SBT Vật lí 9

  Giải bài 61.1 trang 124 SBT Vật lí 9. Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện có hai bộ phận chính để thực hiện việc

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.